Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku
Mały przyrodnik miał nieodpartą chęć przymierzenia rycerskiego hełmu Mały przyrodnik miał nieodpartą chęć przymierzenia rycerskiego hełmu
Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku
Dużym zainteresowanie słuchaczy cieszyły się nasze opowieści o owadach Dużym zainteresowanie słuchaczy cieszyły się nasze opowieści o owadach
Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku
Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku
Warsztaty dla nauczycieli - fot. Alina Rodziewicz Warsztaty dla nauczycieli - fot. Alina Rodziewicz
Poznajemy jaskółki - fot. Alina Rodziewicz Poznajemy jaskółki - fot. Alina Rodziewicz
Przedszkolaki z Lubawy poznają ptaki drapieżne - fot. Sabina Olender Przedszkolaki z Lubawy poznają ptaki drapieżne - fot. Sabina Olender
Papier czepany wykonany przez dzieci z Jerzwałdu - fot. Mariola Gąsior Papier czepany wykonany przez dzieci z Jerzwałdu - fot. Mariola Gąsior
Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior
Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior
Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior
Zajęcia przyrodnicze - fot. Mariola Gąsior Zajęcia przyrodnicze - fot. Mariola Gąsior
Badanie ekosystemu stawu - fot. Mariola Gąsior Badanie ekosystemu stawu - fot. Mariola Gąsior
Co żyje w wodzie? - fot. Mariola Gąsior Co żyje w wodzie? - fot. Mariola Gąsior
Co żyje w wodzie? - fot. Mariola Gąsior Co żyje w wodzie? - fot. Mariola Gąsior
Stoisko ZPK w Jerzwałdzie na Podsumowaniu wiosennego sprzątania Warmii i Mazur w Giżycku Stoisko ZPK w Jerzwałdzie na Podsumowaniu wiosennego sprzątania Warmii i Mazur w Giżycku
Co to za drzewo? - fot. Aneta Biełuś Co to za drzewo? - fot. Aneta Biełuś
Czapla  - fot. Maciej Rodziewicz Czapla - fot. Maciej Rodziewicz

UWAGA!!! STRONA, KTÓRĄ OBECNIE PRZEGLĄDASZ, JEST STRONĄ ARCHIWALNĄ

ZAPRASZAMY NA NASZĄ NOWĄ STRONĘ WWW

zpk.warmia.mazury.plpowrót

rok szkolny 2018/2019

1. Konkurs pt." Nasze drzewa - Pomniki Przyrody" - Zakończony

Zapraszamy do udziału w konkursie  dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatów: iławskiego, ostródzkiego, morąskiego, sztumskiego. Pracę można wykonywać indywidualnie lub w zespole uczniowskim  składającym się maksymalnie z czterech uczniów.  Uczniowie mogą pracować samodzielnie lub pod opieką osoby dorosłej.  W konkursie opiekunem uczniów może być osoba dorosła nie będąca nauczycielem (np. rodzic, zaangażowany mieszkaniec).

Formą prac konkursowych będzie stworzenie opracowania obejmującego dane, które mogą być wykorzystane przy składaniu wniosku o objęcie drzewa pomnikiem przyrody ożywionej - dane do opracowania znajdują sie w Regulaminie Konkursu i w załączniku nr1 do Regulaminu.
  Ocenie podlegać będzie praca przygotowana zgodnie z Regulaminem konkursu opisująca drzewo wraz z dokumentacja zdjęciową, mapową.  Pracę można wykonywać indywidualnie lub w zespole uczniowskim. Każda praca musi być opatrzona opisem: imiona i nazwiska uczniów, nazwa i adres szkoły, imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu kontaktowego, e-mail.
Termin i miejsce składania prac:
Prace należy dostarczyć do 15 października 2018 r.na adres: Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie, 14-230 Jerzwałd 62.


Terminarz konkursu: Termin nadsyłania prac: 15 października  2018r.    Rozstrzygnięcie konkursu: listopad 2018r.

Do pobrania:

- relacja z zakończenia konkursu

- Regulamin konkursu pt." Nasze drzewa - Pomniki Przyrody".

 - Załącznik 1.

  - Załącznik 2.

2. Ogólnopolski   Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”,  XVIII edycja  - zakończony

Konkurs skierowany jest do uczniów z klas VII - VIII szkół podstawowych oraz  z klasy trzeciej  gimnazjum z terenu parków krajobrazowych i ich otulin. Uczniowie startujący w konkursie muszą wykazać się wiedzą z zakresu biologii, ekologii, ochrony środowiska, geografii i znajomości parków krajobrazowych Polski. Konkurs przebiega etapowo. Na każdym etapie uczniowie rozwiązują pisemnie test, w dalszych etapach uczniowie muszą wykazać się umiejętnością rozpoznawania gatunków roślin, grzybów i zwierząt. W pierwszym, szkolnym etapie,  wyłaniana jest czwórka najlepszych uczniów, którzy tworzą drużynę reprezentującą szkołę w następnych etapach.
 
Aby wziąć udział w konkursie, szkoła musi przesłać do Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich z siedzibą w Jerzwałdzie kartę zgłoszeniową
do 19 października 2018r.

Terminarz konkursu: etap szkolny- 16.11.2018r.,   gminny- 14.12.2018r.,  parkowy - 11.01.2019r.;   wojewódzki - 22.03.2019r., krajowy: 03-07.06.2019r.

Do pobrania:

- Regulamin XVIII edycji Konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"

- Karta Zgłoszenia Szkoły do udziału w Konkursie

- Pytania I etapu konkursu PPKP

- Klucz odpowiedzi do pytań I etapu konkursu PPKP

- Relacja z etapu parkowego

- Relacja z Finału wojewódzkiego Konkursu

 

3. Międzywojewódzki Konkurs Wiedzy Przyrodniczo - Ekologicznej, XXIV edycja, pt."Pracowite pszczołowate"-Zakończony

Konkurs skierowany jest do uczniów ze szkół podstawowych z klas IV-VIII. W tym roku temat konkursu brzmi: "Pracowite pszczołowate", tym samym chcemy zwrócić uwagę na ważność tych owadów w środowisku przyrodniczym oraz zachęcić do działań zmierzających do ochronych dzikich pszczołowatych w każdym ogrodzie.
Do zmagań konkursowych mogą zgłosić się szkoły z terenu  gmin: Zalewo, Susz, Iława, Miasto Iława, Dąbrówno, Lubawa, Miasto Lubawa, Grunwald, Ostróda, Miasto Ostróda ( teren woj. warmińsko - mazurskiego),  Stary Dzierzgoń,  Prabuty ( teren woj. pomorskiego). W pierwszym etapie konkursu, na podstawie testu wyłaniana jest czwórka najlepszych uczniów, którzy tworzą drużynę reprezentującą szkołę na następnych etapach.

Aby wziąć udział w konkursie, szkoła musi przesłać kartę zgłoszenia udziału, do 30 listopada 2018r.  do Zespołu Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie

Terminarz konkursu: I etap szkolny: do 18.01.2019r.;    II etap: 12.03.2019r.;    III etap - Finał konkursu: 28.05.2019r.

Do pobrania:

-Regulamin XXIV edycji Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy Przyrodniczo - Ekologicznej  pt."Pracowite Pszczołowate"

-Karta zgłoszenia do XXIV edycji Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy Przyrodniczo - Ekologicznej pt. "Pracowite Pszczołowate"

- Protokół z przeprowadzenia I etapu Konkursu

- Pytania II etapu XXIV edycji Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy Przyrodniczo - Ekologicznej pt."Pracowite Pszczołowate"

- Klucz odpowiedzi do pytań II etapu Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy Przyrodniczo - Ekologicznej pt."Pracowite Pszczołowate"

- Relacja z Finału Międzywojewódzkiego Konkursu


4. Konkurs plastyczny pt. "Pracowity świat pszczołowatych". - zakończony

 
Konkurs skierowany jest do uczniów z terenu powiatów: iławskiego, ostródzkiego, morąskiego, sztumskiego i kwidzyńskiego. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci z przedszkoli, uczniów ze szkół podstawowych,  ponadpodstawowych, ze świetlic terapeutycznych.
W pracach plastycznych należy ukazać pszczołowate w ich naturalnym środowisku.

Terminarz konkursu: Termin nadsyłania prac: 08 kwietnia 2019r.    Rozstrzygnięcie konkursu: 06 maja 2019r.
 
Do pobrania:
- Regulamin Konkursu plastycznego pt. " Pracowity świat pszczołowatych"
 

-Załącznik do regulaminu konkursu plastycznego pt. "Pracowity Świat pszczołowatych"

- Lista laureatów konkursu plastycznego "Pracowity świat pszczołowatych"

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę