Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku
Mały przyrodnik miał nieodpartą chęć przymierzenia rycerskiego hełmu Mały przyrodnik miał nieodpartą chęć przymierzenia rycerskiego hełmu
Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku
Dużym zainteresowanie słuchaczy cieszyły się nasze opowieści o owadach Dużym zainteresowanie słuchaczy cieszyły się nasze opowieści o owadach
Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku
Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku
Warsztaty dla nauczycieli - fot. Alina Rodziewicz Warsztaty dla nauczycieli - fot. Alina Rodziewicz
Poznajemy jaskółki - fot. Alina Rodziewicz Poznajemy jaskółki - fot. Alina Rodziewicz
Przedszkolaki z Lubawy poznają ptaki drapieżne - fot. Sabina Olender Przedszkolaki z Lubawy poznają ptaki drapieżne - fot. Sabina Olender
Papier czepany wykonany przez dzieci z Jerzwałdu - fot. Mariola Gąsior Papier czepany wykonany przez dzieci z Jerzwałdu - fot. Mariola Gąsior
Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior
Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior
Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior
Zajęcia przyrodnicze - fot. Mariola Gąsior Zajęcia przyrodnicze - fot. Mariola Gąsior
Badanie ekosystemu stawu - fot. Mariola Gąsior Badanie ekosystemu stawu - fot. Mariola Gąsior
Co żyje w wodzie? - fot. Mariola Gąsior Co żyje w wodzie? - fot. Mariola Gąsior
Co żyje w wodzie? - fot. Mariola Gąsior Co żyje w wodzie? - fot. Mariola Gąsior
Stoisko ZPK w Jerzwałdzie na Podsumowaniu wiosennego sprzątania Warmii i Mazur w Giżycku Stoisko ZPK w Jerzwałdzie na Podsumowaniu wiosennego sprzątania Warmii i Mazur w Giżycku
Co to za drzewo? - fot. Aneta Biełuś Co to za drzewo? - fot. Aneta Biełuś
Czapla  - fot. Maciej Rodziewicz Czapla - fot. Maciej Rodziewicz

Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Warmia_Mazury  YouTube_Warmia_Mazury


powrót

rok szkolny 2017/2018

1. Ogólnopolski   Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”,  XVII edycja  - rozpoczęty


Konkurs skierowany jest do uczniów zklas gimnazjalnych z terenu parków krajobrazowych i ich otulin. Uczniowie startujący w konkursie muszą wykazać się wiedzą z zakresu biologii, ekologii, ochrony środowiska, geografii i znajomości parków krajobrazowych Polski. Konkurs przebiega etapowo. Na każdym etapie uczniowie rozwiązują pisemnie test, w dalszych etapach uczniowie muszą wykazać się umiejętnością rozpoznawania gatunków roślin, grzybów i zwierząt. W pierwszym, szkolnym etapie,  wyłaniana jest czwórka najlepszych uczniów, którzy tworzą drużynę reprezentującą szkołę w następnych etapach.
 
Aby wziąć udział w konkursie, szkoła musi przesłać do Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich z siedziba w Jerzwałdzie kartę zgłoszeniową
do 26 października 2017r.

Terminarz konkursu: etap szkolny- 17.11.2017r., gminny- 15.12.2017r.,  parkowy - 12.01.2018r.;  wojewódzki- 23.03.2018r., krajowy: 04-08.06.2018r.

Do pobrania:

- Regulamin XVII edycji ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"

- Karta zgłoszenia szkołu do udziału w XVII edycji ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"

 

2. Międzywojewódzki Konkurs Wiedzy Przyrodniczo - Ekologicznej, XXIII edycja, pt."Ptaki szponiaste naszych parków krajobrazowych"- rozpoczęty

Konkurs skierowany  jest do uczniów ze szkół podstawowych, z klas IV-VII.
W tym roku temat konkursu brzmi: "Ptaki szponiaste naszych parków krajobrazowych", tym samym chcemy zwrócić uwagę na ważność tych zwierząt w środowisku przyrodniczym.
Na terenie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego gniazduje 11 gatunków ptaków szponiastych, poprzez ten konkurs chcemy przybliżyć te gatunki uczniom, zwrócić uwagę na zagrożenia jakie na nie czyhają i na podejmowane działania w celu ochrony tych pięknych ptaków.
 
Do zmagań konkursowych mogą zgłosić się szkoły z terenu  gmin: Zalewo, Susz, Iława, Miasto Iława, Dąbrówno, Lubawa, Miasto Lubawa, Grunwald, Ostróda, Miasto Ostróda ( teren woj. warmińsko - mazurskiego),  Stary Dzierzgoń, Dzierzgoń, Prabuty ( teren woj. pomorskiego). W pierwszym etapie konkursu, na podstawie testu wyłaniana jest czwórka najlepszych uczniów, którzy tworzą drużynę reprezentującą szkołę na następnych etapach.

Aby wziąć udział w konkursie, szkoła musi przesłać kartę zgłoszenia udziału, do 15 listopada 2017r.  do Zespołu Parków Krajobrazowych
w Jerzwałdzie

Terminarz konkursu: I etap szkolny: do 09.01.2018r.;    II etap: 15.03.2018r.;    III etap - Finał konkursu: 07.06.2018r.

Do pobrania:

- Regulamin Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy Przyrodniczo - Ekologicznej wraz z załącznikiem nr 1,  XXIII edycja

- Karta Zgłoszenia Szkoły do konkursu
 
 
3. Konkurs plastyczny pt. "Ptaki szponiaste naszych parków krajobrazowych". - rozpoczęty
 
Konkurs skierowany jest do uczniów z terenu powiatów: iławskiego, ostródzkiego, morąskiego, sztumskiego i kwidzyńskiego. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci z przedszkoli, uczniów ze szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ze świetlic terapeutycznych.
W pracach plastycznych należy ukazać ptaki szponiaste w ich naturalnym środowisku.

Terminarz konkursu: Termin nadsyłania prac: 15 kwietnia 2018r.    Rozstrzygnięcie konkursu: 15 maj 2018r.
 
Do pobrania:
-Regulamin Konkursu plastycznego pt. "Ptaki szponiaste naszych parków krajobrazowych".
Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę