Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku
Mały przyrodnik miał nieodpartą chęć przymierzenia rycerskiego hełmu Mały przyrodnik miał nieodpartą chęć przymierzenia rycerskiego hełmu
Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku
Dużym zainteresowanie słuchaczy cieszyły się nasze opowieści o owadach Dużym zainteresowanie słuchaczy cieszyły się nasze opowieści o owadach
Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku
Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku
Warsztaty dla nauczycieli - fot. Alina Rodziewicz Warsztaty dla nauczycieli - fot. Alina Rodziewicz
Poznajemy jaskółki - fot. Alina Rodziewicz Poznajemy jaskółki - fot. Alina Rodziewicz
Przedszkolaki z Lubawy poznają ptaki drapieżne - fot. Sabina Olender Przedszkolaki z Lubawy poznają ptaki drapieżne - fot. Sabina Olender
Papier czepany wykonany przez dzieci z Jerzwałdu - fot. Mariola Gąsior Papier czepany wykonany przez dzieci z Jerzwałdu - fot. Mariola Gąsior
Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior
Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior
Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior
Zajęcia przyrodnicze - fot. Mariola Gąsior Zajęcia przyrodnicze - fot. Mariola Gąsior
Badanie ekosystemu stawu - fot. Mariola Gąsior Badanie ekosystemu stawu - fot. Mariola Gąsior
Co żyje w wodzie? - fot. Mariola Gąsior Co żyje w wodzie? - fot. Mariola Gąsior
Co żyje w wodzie? - fot. Mariola Gąsior Co żyje w wodzie? - fot. Mariola Gąsior
Stoisko ZPK w Jerzwałdzie na Podsumowaniu wiosennego sprzątania Warmii i Mazur w Giżycku Stoisko ZPK w Jerzwałdzie na Podsumowaniu wiosennego sprzątania Warmii i Mazur w Giżycku
Co to za drzewo? - fot. Aneta Biełuś Co to za drzewo? - fot. Aneta Biełuś
Czapla  - fot. Maciej Rodziewicz Czapla - fot. Maciej Rodziewicz

Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Warmia_Mazury  YouTube_Warmia_Mazury


powrót

rok szkolny 2015/2016

 

1. "Rozstaje i bezdroża- zapomniane historie naszej okolicy" - zakończony

Konkurs skierowany do uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatów: działdowskiego, iławskiego, nowomiejskiego,  ostródzkiego, olsztyńskiego i sztumskiego. Celem konkursu jest ocalenie od zapomnienia poprzez odszukanie i udokumentowanie zapomnianych cmentarzy, obelisk mamoratywnych, kamieni granicznych i innych kamieni z którymi związane są podania lokalne.  Prace nalezy dostarczyć do ZPK w Jerzwałdzie do 10 lipca 2015r. Roztrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu 2015r.

Do pobrania:

- Regulamin konkursu

- Lista nagrodzonych uczniów w konkursie"Rozstaje i bezdroża - zapomniane historie naszej okolicy"

-  Relacja z podsumowania konkursu "Rozstaje i bezdroża - zapomniane historie naszej okolicy"

 

2. Ogólnopolski   Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”,  XV edycja  - zakończony

Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich jest koordynatorem wojewódzkim tego konkursu.

Konkurs skierowany jest do uczniów z gimnazjów z terenu parków krajobrazowych i ich otulin. Uczniowie startujący w konkursie muszą wykazać się wiedzą z zakresu biologii, ekologii, ochrony środowiska, geografii i znajomości parków krajobrazowych Polski. Konkurs przebiega etapowo. Na każdym etapie uczniowie rozwiązują pisemnie test, w dalszych etapach uczniowie muszą wykazać się umiejętnością rozpoznawania gatunków roślin, grzybów i zwierząt. W pierwszym, szkolnym etapie  wyłaniana jest czwórka najlepszych uczniów, którzy tworzą drużynę reprezentującą szkołę w następnych etapach.
 
Aby wziąć udział w konkursie, szkoła musi przesłać do Zespołu Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie kartę zgłoszeniową
do 23 października 2015r.

Terminarz konkursu: etap szkolny- 06.11.2015r., gminny- 11.12.2015r.,  parkowy - 15.01.2016r. wojewódzki- 18.03.2016r., krajowy: 06-10.06.2016r.

Do pobrania:

- Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu "Poznajemy Parki Krajobrozowe Polski" - XV edycja

- Karta Zgłoszeniowa szkoły do udziału w XV edycji Konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"

- Wyniki Etapu Parkowego XV edycji Konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"

- Wyniki etapu wojewódzkiego XV edycji Konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"

- Wyniki etapu krajowego XV edycji Konkursu pt."Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"


3. Konkurs plastyczny pt.: "Pola tętniące życiem" - zakończony

W związku z realizacją przez ZPK w Jerzwałdzie programu edukacyjnego pt. Pola tętniące życiuem" zapraszamy uczniów z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod tym samym tytułem. W pracach plastycznych uczniowie mają za zadanie ukazać różnorodność biologiczną łąk  i pól. Można wykonać prace plastyczne przedstawiające rośliny występujące na polach, łąkach (pojedyncze rośliny lub ich skupiska) oraz zwierzęta związane z  tymi terenami, dla których  są one  miejscem żerowania, bytowania, schronienia. Można też przedstawić  krajobraz pól i łąk w  trakcie różnych pór  roku.

Termin nadesłania prac:  15 kwietnia 2016r.    Rozstrzygnięcie konkursu:  16 maja 2016 r.

Prace należy nadesłać na adres: Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich,   

14-230 Jerzwałd 62, tel/fax. 89 758 85 27    

Do pobrania: 

- Regulamin konkursu plastycznego pt. "Pola tętniące życiem"

- Wyniki konkursu plastycznego pt."Pola tętniące życiem"

 

4. Międzywojewódzki Konkurs Wiedzy Przyrodniczo - Ekologicznej, XXI edycja, pt. "Pola tętniace życiem"- zakończony

Konkurs skierowany  jest do uczniów ze szkół podstawowych, z nauczania blokowego (klasy IV-VI). W tym roku tematem przewodnim konkursu są rośliny i zwierzęta żyjące w agrocenozach  i temat konkursu brzmi: "Pola tętniące życiem". Temat konkursu nawiązuje do realizowanego przez nasz Zespół Parków Krajobrazowych projektu, który odbywał się pod takim samym tytułem. W ramach tego projektu odbyły się szkolenia dla nauczycieli, wystawy fotograficzne, pokazy filmu przyrodniczego, prelekcje i pogadanki w szkołach.
 
Do zmagań konkursowych mogą zgłosić się szkoły z terenu  gmin: Zalewo, Susz, Iława, Miasto Iława, Miłomłyn, Dąbrówno, Lubawa, Miasto Lubawa, Grunwald, Ostróda, Miasto Ostróda ( teren woj. warmińsko - mazurskiego),  Stary Dzierzgoń, Dzierzgoń, Prabuty ( teren woj. pomorskiego). W pierwszym etapie na podstawie testu wyłaniana jest czwórka najlepszych uczniów, którzy tworzą drużynę reprezentującą szkołę na następnych etapach.
 
Aby wziąć udział w konkursie, szkoła musi przesłać kartę zgłoszenia udziału, do 30 listopada 2015r.,  do Zespołu Parków Krajobrazowych
w Jerzwałdzie
 
Terminarz konkursu: I etap szkolny: do 15.01.2016r.;    II etap: 10.03.2016r.;    III etap - Finał konkursu: 20.05.2016r.
 
 
Do pobrania:
- Regulamin XXI edycji Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy Przyrodniczo - Ekologicznej
- Załącznik nr 1 do Konkursu
- Załącznik nr 2 do Konkursu
- Karta zgłoszenia szkoły do udziału w XXI edycji Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy Przyrodniczo - Ekologicznej
- Pytania I etapu Konkursu"Pola tętniace życiem"
- Klucz odpowiedzi do I etapu Konkursu "Pola tętniące życiem"
 
- Pytania II etapu Konkursu "Pola tętniace życiem"
- Klucz odpowiedzi do II etapu konkursu "Pola tętniace życiem"
 
- Relacja z Finału Konkursu "Pola tętniące życiem"
Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę