Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku
Mały przyrodnik miał nieodpartą chęć przymierzenia rycerskiego hełmu Mały przyrodnik miał nieodpartą chęć przymierzenia rycerskiego hełmu
Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku
Dużym zainteresowanie słuchaczy cieszyły się nasze opowieści o owadach Dużym zainteresowanie słuchaczy cieszyły się nasze opowieści o owadach
Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku
Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku Nasze stoisko w Skansenie w Olsztynku
Warsztaty dla nauczycieli - fot. Alina Rodziewicz Warsztaty dla nauczycieli - fot. Alina Rodziewicz
Poznajemy jaskółki - fot. Alina Rodziewicz Poznajemy jaskółki - fot. Alina Rodziewicz
Przedszkolaki z Lubawy poznają ptaki drapieżne - fot. Sabina Olender Przedszkolaki z Lubawy poznają ptaki drapieżne - fot. Sabina Olender
Papier czepany wykonany przez dzieci z Jerzwałdu - fot. Mariola Gąsior Papier czepany wykonany przez dzieci z Jerzwałdu - fot. Mariola Gąsior
Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior
Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior
Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior Warsztat papieru czerpanego - fot. Mariola Gąsior
Zajęcia przyrodnicze - fot. Mariola Gąsior Zajęcia przyrodnicze - fot. Mariola Gąsior
Badanie ekosystemu stawu - fot. Mariola Gąsior Badanie ekosystemu stawu - fot. Mariola Gąsior
Co żyje w wodzie? - fot. Mariola Gąsior Co żyje w wodzie? - fot. Mariola Gąsior
Co żyje w wodzie? - fot. Mariola Gąsior Co żyje w wodzie? - fot. Mariola Gąsior
Stoisko ZPK w Jerzwałdzie na Podsumowaniu wiosennego sprzątania Warmii i Mazur w Giżycku Stoisko ZPK w Jerzwałdzie na Podsumowaniu wiosennego sprzątania Warmii i Mazur w Giżycku
Co to za drzewo? - fot. Aneta Biełuś Co to za drzewo? - fot. Aneta Biełuś
Czapla  - fot. Maciej Rodziewicz Czapla - fot. Maciej Rodziewicz

Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Warmia_Mazury  YouTube_Warmia_Mazury


powrót

rok szkolny 2012/2013

1. Ogólnopolski    Konkurs
„Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”
XII edycja  - zakończony.

Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich jest koordynatorem wojewódzkim tego konkursu.

Konkurs skierowany do uczniów z gimnazjów z terenu parków krajobrazowych i ich otulin. Uczniowie startujący w konkursie muszą wykazać się wiedzą z zakresu biologii, ekologii, ochrony środowiska , geografii i znajomości parków krajobrazowych Polski. Konkurs przebiega etapowo. Na każdym etapie uczniowie rozwiązują pisemnie test, w dalszych etapach uczniowie muszą wykazać się umiejętnością rozpoznawania gatunków roślin, grzybów i zwierząt. W pierwszym, szkolnym etapie  wyłaniana jest czwórka najlepszych uczniów, którzy tworzą drużynę reprezentującą szkołę w następnych etapach.

Terminarz konkursu: etap szkolny- 16.11.2012r., gminny- 11.12.2012r.,  parkowy - 15.01.2013r. wojewódzki- 04.04.2013r., krajowy - 20 -24.05.2013r.

Wyniki i sprawozdanie z etapu wojewódzkiego Konkursu PPKP: TUTAJ


Do pobrania:
 
Regulamin konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" - XII edycja
 
Karta zgłoszenia udziału szkoły w konkursie
 

 
 
2. Międzywojewódzki Konkursu Wiedzy Przyrodniczo – Ekologicznej - XVIII edycja. Tytuł konkursu: "Płazy i środowisko ich życia ". - zakończony.

Zapraszamy uczniów ze szkół podstawowych z nauczania blokowego do udziału w kolejnej edycji konkursu. Juz po raz osiemnasty  zapraszamy  do zmagań konkursowych uczniów z terenu  gmin: Zalewo, Susz, Iława, Miasto Iława, Miłomłyn, Dąbrówno, Lubawa, Miasto Lubawa, Grunwald, Ostróda, Miasto Ostróda ( teren woj. warmińsko - mazurskiego),  Stary Dzierzgoń, Dzierzgoń, Prabuty ( teren woj. pomorskiego). W pierwszym etapie na podstawie testu wyłaniana jest czwórka najlepszych uczniów, którzy tworzą drużynę reprezentującą szkołę na następnych etapach.
 
Terminarz konkursu: etap szkolny - 20 styczeń 2013r.,   20 marzec 2013r.,  - etap gminny,    Finał konkursu - 12 czerwiec 2013r.
 
Sprawozdanie z finału konkursu: TUTAJ

Do pobrania:

Regulamin Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy Przyrodniczo - Ekologicznej - XVII edycja pdf.
 
Karta zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie word
 
Karta zgłoszenia szkoły do udziału w konkursie pdf.
 
Pytania z I etapu konkursu
 
3. Konkurs plastyczny pt: "Płazy i ich środowisko życia" - zakończony.

Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich poziomów nauczania  z terenu  gmin: Zalewo, Susz, Iława, Miasto Iława, Dąbrówno, Lubawa, Grunwald, Ostróda, Miasto Ostróda, Stary Dzierzgoń, Dzierzgoń, Prabuty.

Termin nadsyłania prac plastycznych: 30.04.2013r.   Roztrzygnięcie konkursu: 31.05.2013r.

- Sprawozdanie z konkursu i nagrodzone prace: TUTAJ

Do pobrania:

Regulamin konkursu plastycznego: pt.: Płazy i ich środowisko życia"


4. Konkurs fotograficzny pt. " Odkryj piękno swojej okolicy" - Konkurs ogłoszony - TRWA!

Konkus jest otwarty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Tematy, na które można nadsyłać zdjęcia to:

Temat I : „ Życie w wodzie” – rok 2013 jest Międzynarodowym Rokiem Współpracy W Dziedzinie Wody ogłoszonym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. W nawiązaniu do tego wydarzenia jeden z tematów konkursu dotyczy ekosystemów  wodnych i wody jako środowiska życia  roślin, zwierząt w jeziorach, stawach, rzekach, strumieniach, kałużach.

 Temat II: „Ginące piękno starych cmentarzy” – w temacie zawiera się przyroda tych miejsc oraz kulturowe znaczenie cmentarzy, elementy architektoniczne  znajdujące się na cmentarzach.

 W konkursie mogą wziąć zdjęcia wykonane na Pojezierzu Iławskim lub na Wzgórzach Dylewskich  w roku 2012  lub 2013.

Termin nadsyłania prac: 15. 10.2013r.    Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15.11.2013r.

Do pobrania:

Regulamin konkursu fotograficznego: " Odkryj piękno swojej okolicy".pdf.

Załącznik nr 1 Regulaminu konkursu fotograficznego

Załącznik nr 2 Regulaminu konkursu fotograficznego

 

5. Konkurs fotograficzny pt. "Wiosenne przebudzenie"  - zakończony.

Konkurs otwarty i skierowany do uczniów od klasy IV szkoły podstawowej oraz do nauczycieli. Tematem konkursu są wszystkie zauwazone przejawy budzącej się przyrody ze snu zimowego.

Termin nadsyłania prac: 15 maja 2013r. termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 maja 2013r.

do pobrania:

- Regulamin Konkursu: "Wiosenne przebudzenie"

- Wyniki konkursu i nagrodzone prace:  TUTAJ

Konkursy realizowane przez Zespół Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie  dofinansowane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wGdańsku.

(ar)


Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę