Jezioro Płaskie fot. Maciej Rodziewicz Jezioro Płaskie fot. Maciej Rodziewicz
Jezioro Płaskie fot. Maciej Rodziewicz Jezioro Płaskie fot. Maciej Rodziewicz
Karpiarnia fot. Maciej Rodziewicz Karpiarnia fot. Maciej Rodziewicz
Jezioro Jasne. fot. Maciej Rodziewicz Jezioro Jasne. fot. Maciej Rodziewicz
Jezioro Płaskie fot. Maciej Rodziewicz Jezioro Płaskie fot. Maciej Rodziewicz
Lasy Iławskie fot. Maciej Rodziewicz Lasy Iławskie fot. Maciej Rodziewicz
Sroka. fot. Jan Olchówka Sroka. fot. Jan Olchówka
Sójka. fot. Jan Olchówka Sójka. fot. Jan Olchówka
Rybołów - fot. Maciej Rodziewicz Rybołów - fot. Maciej Rodziewicz

Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Warmia_Mazury  YouTube_Warmia_Mazury


powrót

Ogólnopolska Konferencja w Iławie

W dniach 17 - 18 października 2019 r. w Iławie odbyła się ogólnopolska konferencja pt. "10 lat parków krajobrazowych w samorządzie województwa warmińsko-mazurskiego" zorganizowana w imieniu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gustawa Marka Brzezina przez Zespół Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie.

W konferencji wzięli udział: Marszałek Województwa Gustaw Marek Brzezin, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego Pani Bernadeta Hordejuk, Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, radny wojewódzki Pan Jan Bobek wraz z członkami Komisji, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Pan Bogdan Meina, dyrektorzy i pracownicy departamentów Ochrony Środowiska z całej Polski, dyrektorzy i pracownicy parków krajobrazowych Polski,  przedstawiciele rządowej administracji ochrony środowiska oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych naszych sąsiadów z obwodu kaliningradzkiego.

W pierwszym dniu konferencji podsumowano 10 lat funkcjonowania parków krajobrazowych w samorządzie województwa,  wysłuchano szeregu referatów dotyczących parków krajobrazowych  między innymi prof. dr hab. Czesława Hołdyńskiego z Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, czy dr Dariusza Gałązki - geologa z Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie.

Podczas konferencji zaprezentowano również zaangażowanie Samorządu Województwa  w realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego  pod nazwą:"Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego". Projekt ma na celu budowę infrastruktury porządkującej ruch turystyczny i promującej wartości przyrodnicze i krajobrazowe województwa oraz doposażenie jednostek organizacyjnych samorządu województwa warmińsko-mazurskiego (parków krajobrazowych) i przystosowanie ich siedzib w celu realizacji programów edukacyjnych i ekspozycji z zakresu ekologii. Podczas konferencji przedstawiciele parków krajobrazowych województwa warmińsko - mazurskiego mieli przyjemność wygłosić referaty opisujące realizowany projekt.

W drugim dniu odbyły się dwie wycieczki tematyczne. Na terenie Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich przewodnikami byli: dr Dariusz Gałązka, pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie -  Alina Rodziewicz i Nina Sokołowska, natomiast po Parku Krajobrazowym Pojezierza Iławskiego wycieczkę prowadzili: Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych, Krzysztof Słowiński wraz  z pracownikiem Tadeuszem Markosem  i przewodnikiem  historycznym Emilią Magalską.

Zdjęcia:Krzysztof Wojciechowski

Więcej o konferencji: TUTAJ

(KS)

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę