Kwitnące zawilce. fot. Maciej Rodziewicz Kwitnące zawilce. fot. Maciej Rodziewicz
Jezioro Płaskie fot. Maciej Rodziewicz Jezioro Płaskie fot. Maciej Rodziewicz
Jezioro Płaskie fot. Maciej Rodziewicz Jezioro Płaskie fot. Maciej Rodziewicz
Karpiarnia fot. Maciej Rodziewicz Karpiarnia fot. Maciej Rodziewicz
Jezioro Jasne. fot. Maciej Rodziewicz Jezioro Jasne. fot. Maciej Rodziewicz
Jezioro Płaskie fot. Maciej Rodziewicz Jezioro Płaskie fot. Maciej Rodziewicz
Lasy Iławskie fot. Maciej Rodziewicz Lasy Iławskie fot. Maciej Rodziewicz
Sroka. fot. Jan Olchówka Sroka. fot. Jan Olchówka
Sójka. fot. Jan Olchówka Sójka. fot. Jan Olchówka
Rybołów - fot. Maciej Rodziewicz Rybołów - fot. Maciej Rodziewicz

Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Warmia_Mazury  YouTube_Warmia_Mazury


powrót

Relacja ze Światowego Dnia Ptaków Wędrownych

Światowy Dzień Ptaków Wędrownych – Kuźnica 2017

"Ich przyszłość - to nasza przyszłość" pod takim hasłem odbyły się tegoroczne obchody  Światowego Dnia Ptaków Wędrownych.

We współpracy z Olsztyńskim Centrum Edukacji Ekologicznej zorganizowaliśmy 06.05.br wyjazd do Kuźnicy, dla zainteresowanych nauczycieli, łącznie w wydarzeniu udział wzięło ponad 50 osób. W Kuźnicy odbył się ramach tego święta Piknik Naukowy zorganizowany m.in. przez Akcję Bałtycką, Nadmorski Park Krajobrazowy, Stację Ornitologiczną w Górkach Wschodnich. Była to okazja do poznania zasad działania Akcji Bałtyckiej, odwiedzenia punktu obraczkowania ptaków Akcji Bałtyckiej  uczestniczenia w warsztatach i  aktywnościach artystycznych dotyczących ptaków.

Idea Światowego Dnia Ptaków Wędrownych: zobacz TUTAJ pełną informację o tym święcie

Obchodzony 10 maja, Światowy Dzień Ptaków Wędrownych (World Migratory Bird Day) jest świętem zainicjowanym w 2006 roku przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) w ramach porozumienia o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych (AEWA) i konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (CMS).

Święto to jest coroczną kampanią uświadamiającą potrzebę ochrony ptaków wędrownych i ich siedlisk. Z tej okazji, ludzie na całym świecie organizują imprezy publiczne, aby popularyzować wiedzę na temat ptasich migracji oraz potrzebę ich ochrony.

Od 2014 roku Fundacja Akcja Bałtycka zaprasza na obchody tego święta organizując Piknik Naukowy, który w tym roku odbędzie się w dniach 6-7 maja tradycyjnie na plaży w Kużnicy przy wejściu nr 29.

Temat przewodni:

W roku 2017 wszystkie wydarzenia organizowane w ramach Światowego Dnia Ptaków Wędrownych połączy wspólne hasło: „Ich przyszłość to nasza przyszłość”. Celem tegorocznej edycji jest podkreślenie współzależności człowieka i natury, ze szczególnym uwzględnieniem związku ludzi i ptaków wędrownych, z którymi dzielimy nie tylko przestrzeń, jaką jest nasza planeta, ale też jej ograniczone zasoby. Zrównoważony rozwój i ochrona ptaków wędrownych jest zatem kluczowa nie tylko dla ochrony przyrody, ale także dla przyszłości ludzi.

Ambasadorzy Światowego Dnia Ptaków Wędrownych 2017:

Na ambasadorów tegorocznych obchodów Światowego Dnia Ptaków Wędrownych wybrano gatunki migrantów reprezentujących wszystkie kontynenty i środowiska. Do gatunków tych należy występująca niemal na całym świecie dymówka, jak również rycyk, cyranka, biegus rdzawy, kobczyk amurski, trznadel złotawy czy wreszcie azjatycki biegus łyżkodzioby, którego populację oszacowano na 360-600 osobników. Są to zarówno ptaki wodne, lądowe, jak i drapieżne, które pomimo przemieszczania się wzdłuż różnych tras migracji spotykają się z podobnymi zagrożeniami w trakcie swojej wędrówki. Wiele z tych niebezpieczeństw jest związanych z aktywnością człowieka i dzięki odpowiednim, skoordynowanym działaniom mogą zostać wyeliminowane, lub też w znacznym stopniu zminimalizowane.

fot. Maria Mellin

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę