Krutyń (fot. W.Bzura) Krutyń (fot. W.Bzura)

Stowarzyszenie

 

   Stowarzyszenie „Nasza Krutyń” powstało w 2018 roku, aby aktywnie działać zarówno na rzecz lokalnej społeczności wsi Krutyń i jej najbliższych okolic, ale także by dbać o materialne dziedzictwo kulturowe dawnych mieszkańców tych ziem. Jednym z głównych zamierzeń Stowarzyszenia jest wsparcie w działaniach Ochotniczej Straży Pożarnej w Krutyni, Szkoły Podstawowej w Krutyni, a także Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni.
Prezesem Stowarzyszenia jest Feliks Kaczanowski – pierwszy Dyrektor Mazurskiego PK, a obecnie Leśniczy Leśnictwa Krutyń.
Więcej informacji o działalności, Statucie, Zarządzie i sprawozdaniach na stronie internetowej: www.stowarzyszenie.ospkrutyn.pl
 
W 2018 roku:
  • Zinwentaryzowaliśmy wspólnie z pracownikami  Mazurskiego Parku Krajobrazowego we współpracy z przedstawicielami urzędu Gminy Piecki i Nadleśnictwa Strzałowo  dawne, nieczynne już cmentarze w gminie Piecki.
  • We współpracy z nauczycielkami ze Szkoły Podstawowej w Krutyni zinwentaryzowaliśmy szczegółowo cmentarz w Krutyni, uprzątnęliśmy część nagrobków i zalegające na nekropolii śmieci, oraz sporządziliśmy plan wycinki drzew zagrażających.
W 2019 roku planujemy:
We współpracy z Gminą Piecki, Szkołą Podstawową w Krutyni, Ochotniczą Strażą Pożarną w Krutyni, Mazurskim Parkiem Krajobrazowym w Krutyni i Nadleśnictwem Strzałowo:
  • Uporządkowanie i ogrodzenie cmentarza w miejscowości Rosocha,
  • Uporządkowanie i wymianę ogrodzenia oraz bramki wejściowej cmentarza w miejscowości Krutyń,
  • Uprzątnięcie części zieleni i drzew niebezpiecznych na cmentarzu w Nawiadach,
  • Współorganizację III Krutyńskiego Biegu z Wiernym Przyjacielem
  • Organizację XI Krutyńskiej Nocy Świętojańskiej
  • Współorganizację Krutyńskiego Biegu Niepodległości
Ponadto chcemy aktywnie włączać się w życie naszej społeczności poprzez doraźną organizację wydarzeń i akcji.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą ze Stowarzyszeniem „Nasza Krutyń”, bądź chcielibyście nas wesprzeć w  działaniach – osobowo, rzeczowo lub finansowo zapraszamy do kontaktu:
Stowarzyszenie „Nasza Krutyń”
Krutyń 33, 11-710 Piecki
naszakrutyn@gmail.com
 
STATUT STOWARZYSZENIA "NASZA KRUTYŃ" (kliknij)

Rachunek bankowy:
34 1600 1462 1871 0616 0000 0001 (z dopiskiem: „wsparcie działalności statutowej)
NIP: 7422264765
Numer KRS: 0000735393
REGON: 381007969
Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę