Krutyń (fot. W.Bzura) Krutyń (fot. W.Bzura)

OGLĄDASZ STRONĘ ARCHIWALNĄ PARKU

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ:

www.mpk.warmia.mazury.pl

www.mazurskipark.pl

Stowarzyszenie


   Stowarzyszenie „Nasza Krutyń” powstało w 2018 roku, aby aktywnie działać zarówno na rzecz lokalnej społeczności wsi Krutyń i jej najbliższych okolic, ale także by dbać o materialne dziedzictwo kulturowe dawnych mieszkańców tych ziem. Jednym z głównych zamierzeń Stowarzyszenia jest wsparcie w działaniach Ochotniczej Straży Pożarnej w Krutyni, Szkoły Podstawowej w Krutyni, a także Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni.
Prezesem Stowarzyszenia jest Feliks Kaczanowski.
Więcej informacji o działalności, Statucie, Zarządzie i sprawozdaniach na stronie internetowej: www.stowarzyszenie.ospkrutyn.pl

W 2018 roku:
  • Zinwentaryzowaliśmy wspólnie z pracownikami  Mazurskiego Parku Krajobrazowego we współpracy z przedstawicielami urzędu Gminy Piecki i Nadleśnictwa Strzałowo  dawne, nieczynne już cmentarze w gminie Piecki.
  • We współpracy z nauczycielkami ze Szkoły Podstawowej w Krutyni zinwentaryzowaliśmy szczegółowo cmentarz w Krutyni, uprzątnęliśmy część nagrobków i zalegające na nekropolii śmieci, oraz sporządziliśmy plan wycinki drzew zagrażających.
W 2019 roku:
We współpracy z Gminą Piecki, Szkołą Podstawową w Krutyni, Ochotniczą Strażą Pożarną w Krutyni, Mazurskim Parkiem Krajobrazowym w Krutyni i Nadleśnictwem Strzałowo:
Rok 2019 był dla Stowarzyszenia bardzo aktywny. Zrealizowaliśmy kilka naszym zdaniem ważnych i ciekawych projektów, jak również uczestniczyliśmy w działaniach lokalnej społeczności – z której się przecież wywodzimy i dla której Stowarzyszenie zostało utworzone.
Jeśli chodzi o projekty, to zaczęliśmy we współpracy z Gminą Piecki realizować zadanie publiczne pn. „Opieka nad nieczynnymi komunalnymi cmentarzami na terenie gminy Piecki" (RZK.526.13.2019). W ramach zadania przez praktycznie cały 2019 rok zajmowaliśmy się trzema cmentarzami na terenie gminy Piecki – w Krutyni, Rososze i Nawiadach. W Nawiadach uporządkowano zalegające na cmentarzu śmieci, jak również poprzewracane i zagrażające bezpieczeństwu drzewa. W Rososze ogrodziliśmy cały cmentarz płotem z żerdzi jak również usunęliśmy z niego zalegające i zagrażające drzewa, uprzątnięto śmieci oraz wycięto część zakrzewień. W Krutyni natomiast wymieniliśmy niemal całe ogrodzenie cmentarza na drewniane (124m), usunęliśmy zagrażające drzewa, wymienione zostały bramki wejściowe jak również naprawiona i odmalowana brama wjazdowa na zapleczu krutyńskiej nekropolii. Łączna wartość tego projektu wyniosła 30 062,50 zł z czego 25 000 zł to dotacja z gminy Piecki. Należy też pamiętać o darczyńcach – osobach prywatnych, firmach oraz instytucjach, którzy widząc nasze zaangażowanie dofinansowali brakujące kilkadziesiąt metrów ogrodzenia (31 m).
Darczyńcy:
Ochotnicza Straż Pożarna w Krutyni, Mazurski Park Krajobrazowy, Danuta i Manfred Salkowscy , Renata i Waldemar Bzura, Beata i Krzysztof Wittbrodt, Margarete i Siegfried Danowski, Agnes i Klaus Dembowski, Roman Prusiński, Dariusz Pietrucha, Ingrid Benett, Gerhard Ingler.
Kolejnym dotowanym przez gminę Piecki projektem była „Krutyńska Noc Świętojańska" (RZK.525.2.2019). Jest to wydarzenie, które na dobre wpisało się w kalendarz kulturalny Krutyni oraz gminy Piecki. W ramach projektu zrealizowano warsztaty plecenia wianków skierowane do mieszkańców naszej gminy, ale również odwiedzających nas turystów. Ponadto sama impreza dzięki zaangażowaniu rodziców i członków Stowarzyszenia (zwłaszcza Pani Żabińskiej) uświetniona była występami dzieci ze Szkoły w Krutyni. Z olbrzymią pomocą przyszedł też Gminny Ośrodek Kultury w Pieckach zapewniając nagłośnienie. Zaangażowanie zespołów tanecznych i muzycznych, oraz samych pracowników GOK było ogromne. Podczas imprezy rodzice poprzez sprzedaż ciast oraz innych łakoci zbierali środki na organizację wycieczki dla dzieci z Krutyni. Udało się dzięki akcji zorganizować 2-dniowy wyjazd do Warszawy. Łączna wartość Projektu wyniosła 2 030,68 zł z czego z dotacji było 1 100,00 zł.
To jednak nie wszystko. W ramach projektu „Krutyń: Naturalnie Kulturalnie!" (7829/WPZ/2019) dofinansowanego ze środków Fundacji PZU udało się 2. czerwca zorganizować dla uczniów Szkoły w Krutyni wraz z opiekunami – rodzicami i dziadkami, nieodpłatnie wyjazd do Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej na rodzinny spektakl muzyczny prowadzony przez Annę Dereszowską. Ponadto w ramach tego samego projektu zrealizowana została wystawa pt. „Krutyń wczoraj i dziś". Wystawa umieszona została w centrum wsi Krutyń na ogrodzeniu Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Kulturowej Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Na planszach umieszczono zestawienia fotografii ukazujące krajobraz i miejsca sprzed II wojny światowej oraz z czasów obecnych. Łączna wartość projektu 4 176,00 zł, z czego wartość dotacji PZU wyniosła 3 656,00 zł. Tym samym łączna wartość realizowanych przez nas projektów w 2019 roku wyniosła 36 269,18 zł
 
Stowarzyszenie aktywnie włączało się również w akcje i działalność naszych Partnerów. Byliśmy obecni podczas „Biegu z Wiernym Przyjacielem" oraz „Biegu Niepodległości", imprez organizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Krutyni. Nasi Członkowie wspierali też działania Mazurskiego Parku Krajobrazowego podczas „Dnia Bociana Białego" oraz „Wielkiego Dnia Pszczół". Udało nam się także wesprzeć działania Sołectwa Krutyń zmierzające do wybudowania długo wyczekiwanej sceny – naszego krutyńskiego amfiteatru.
 
W 2020 roku:
Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie na trzy zadania publiczne - dwa finansowane przez Gminę Piecki i jedno przez Województwo Warmińsko - Mazurskie. W Gminie Piecki były to "Organizacja Krutyńskiej Nocy Świętojańskiej" (RZK.525.3.2020). Jest to cykliczne wydarzenie. W ramach projektu planowano warsztaty plecenia wianków skierowane do mieszkańców naszej gminy, ale również odwiedzających nas turystów. Łączna wartość projektu wynosiła 6 725 zł, z czego dotacja Gminy Piecki 5 300 zł. Z uwagi na COVID-19 wycofano się z realizacji projektu. Drugi projekt to "Opieka nad nieczynnymi komunalnymi cmentarzami na terenie gminy Piecki" (RZK.526.1.6.2020). W ramach zadania w 2020 roku zajmowaliśmy się sześcioma cmentarzami na terenie gminy Piecki – w Zielonym Lasku, Ostrowiu Pieckowskim, Nawiadach, Prusinowie, Krutyni i Rososze. Łączna wartość projektu 30 250 zł, z czego wartość dotacji Gminy Piecki to 25 000 zł. Projekt dofinansowany przez Województwo Warmińsko - Mazurskie to "Opracowanie i druk ilustrowanego przewodnika do oznaczania ważek Mazurskiego Parku Krajobrazowego". Łączna wartość projektu to 11 905 zł, z czego dotacja Województwa to 10 000 zł. Ponadto w 2020 roku Stowarzyszenie we współpracy z Nadleśnictwem Strzałowo i Mazurskim Parkiem Krajobrazowym zorganizowało Pierwszy Korespondencyjny Bieg Charytatywny w Krutyni - "Dla Stefcia", impreza organizowana w porozumieniu z rodziną Stefana Zgiep ze Szczytna, zbiórka na operację serca dziecka. Łączna kwota zebranych i przekazanych środków to 2 500 zł.
Ponadto Członkowie Stowarzyszenia podejmowali lokalne inicjatywy związane z pracami porządkowymi i organizacją miejsc użyteczności publicznej we wsi Krutyń – skwerek naprzeciwko sklepu spożywczego w Krutyni, kamień pamiątkowy na cmentarzu w Krutyni.
W 2020 roku jako do grona Członków Honorowych Stowarzyszenia „Nasza Krutyń” przyjęto: Macieja Nałęcza i Katarzynę Nałęcz.
 
Plan na 2021:
 
Kontynuacja prac na wybranych cmentarzach gminy Piecki:
Umowa nr RZK.526.3.1.2021
Łączna wartość Projektu: 31 600,00
Dofinansowanie: 25 000,00 zł
 
Organizacja „Krutyńskiej Nocy Świętojańskiej”:
Umowa nr RZK.526.3.1.2021
Łączna wartość Projektu: 7 700,00
Dofinansowanie: 6 300,00
 
Rekultywacja boiska wiejskiego w Krutyni i organizacja zawodów sportowych:
Umowa nr RZK.526.1.3.2021
Łączna wartość Projektu: 5 800,00 zł
Dofinansowanie: 5 000,00zł
 
Opracowanie i wydanie książki „Przygody Cudaczka-Krutyniaczka” i organizacja wystawy plenerowej:
Umowa nr RZK.526.2.2.2021
Łączna wartość Projektu: 15 100,00 zł
Dofinansowanie: 13 000,00 zł
 
Ponadto chcemy aktywnie włączać się w życie naszej społeczności poprzez doraźną organizację wydarzeń i akcji.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą ze Stowarzyszeniem „Nasza Krutyń”, bądź chcielibyście nas wesprzeć w  działaniach – osobowo, rzeczowo lub finansowo zapraszamy do kontaktu:
Stowarzyszenie „Nasza Krutyń”
Krutyń 33, 11-710 Piecki
naszakrutyn@gmail.com

STATUT STOWARZYSZENIA "NASZA KRUTYŃ" (kliknij)

Rachunek bankowy:
34 1600 1462 1871 0616 0000 0001 (z dopiskiem: „wsparcie działalności statutowej)
NIP: 7422264765
Numer KRS: 0000735393
REGON: 381007969
Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę