Kosaciec syberyjski fot. Waldemar Bzura Kosaciec syberyjski fot. Waldemar Bzura
Grzybienie białe fot. Waldemar Bzura Grzybienie białe fot. Waldemar Bzura
Wielosił błękitny fot. Waldemar Bzura Wielosił błękitny fot. Waldemar Bzura
Rezerwat Krutynia fot. Waldemar Bzura Rezerwat Krutynia fot. Waldemar Bzura
fot. Waldemar Bzura fot. Waldemar Bzura
fot. Waldemar Bzura fot. Waldemar Bzura
Hełmiatka fot. Waldemar Bzura Hełmiatka fot. Waldemar Bzura
Tracz nurogęś fot. Waldemar Bzura Tracz nurogęś fot. Waldemar Bzura
Rezerwat Warnołty fot. Waldemar. Bzura Rezerwat Warnołty fot. Waldemar. Bzura
Rezerwat Krutynia Dolna  fot. Waldemar Bzura Rezerwat Krutynia Dolna fot. Waldemar Bzura
Rezerwat Krutynia  fot. Waldemar Bzura Rezerwat Krutynia fot. Waldemar Bzura
Rezerwat Pierwos   fot. Waldemar Bzura Rezerwat Pierwos fot. Waldemar Bzura
Rezerwat Warnołty  fot. Waldemar Bzura Rezerwat Warnołty fot. Waldemar Bzura
Rezerwat Królewska Sosna  fot. Waldemar Bzura Rezerwat Królewska Sosna fot. Waldemar Bzura
Rezerwat Zakręt  fot. Waldemar Bzura Rezerwat Zakręt fot. Waldemar Bzura

OGLĄDASZ STRONĘ ARCHIWALNĄ PARKU

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ:

www.mpk.warmia.mazury.pl

www.mazurskipark.pl

PRZYRODA

Przyroda Mazurskiego Parku Krajobrazowego była i jest nadal pod presją różno­rodnych czynników degradujących jej wartość. Najważniejsze z tych czynników to:
 • rozwój zabudowy i sieci dróg (zwłaszcza w pobliżu rzeki Krutyni i jezior),
 • zmiany stosunków wodnych i zanieczyszczenie wód,
 • wyrąb lasów o strukturze naturalnej i zastępowanie ich monokulturami,
 • chemizacja środowiska i jego zaśmiecenie.
Jednym z praktycznych sposobów neutralizowania presji człowieka na przyrodę i na zachowanie poszczególnych elementów przyrody jest tworzenie rezerwatów, obej­mujących najcenniejsze tereny przyrodnicze o charakterze naturalnym, wyłączone z gospodarki człowieka. Na terenie Parku utworzono 11 rezerwatów przyrody oraz 110 pomników przyrody. Na terenie Parku i w jego bezpośrednim sąsiedztwie utworzono również 22 użytki ekologiczne, ponadto na tym Park leży w granicach trzech obszarów Natura 2000: PLB 280008 "Puszcza Piska", PLB 280003 "Jezioro Łuknajno" i PLH 280048 'Ostoja Piska".

Rezerwaty w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego:

W sąsiedztwie Parku znajduje się ponadto 5 rezerwatów przyrody: Jezioro Nidzkie, Jezioro Pogubie Wielkie, Gązwa, Jeziorko koło Drozdowa, Netlickie Bagno.

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę