OGLĄDASZ STRONĘ ARCHIWALNĄ PARKU

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ:

www.mpk.warmia.mazury.pl

www.mazurskipark.pl

powrót

Projekty 2021

P r o j e k t y   z r e a l i z o w a n e   w   2 0 2 1   r o k u

Tytuł zadania: Zwiększenie bioróżnorodności poprzez nasadzenia drzew w MPK oraz utrzymanie Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Bocianów w Krutyni

Koszt kwalifikowany: 13 457,60 zł

Kwota i forma dofinansowania: 10 766,08 zł – dotacja

Opis zadania: 

Zadanie "Zwiększenie bioróżnorodności poprzez nasadzenia drzew w MPK oraz utrzymanie Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Bocianów w Krutyni" zakłada realizacje zadań związanych z czynną ochroną gatunków. Działanie zrealizowane poprzez zabezpieczenie w przyszłości dogodnych siedlisk, miejsc występowania i schronienia w formie nasadzeń drzew gatunku rodzimego - lipy drobnolistnej. Ponadto, zadanie zakłada zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Bocianów, działającego przy siedzibie Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni. W szczególności zadanie polega na bieżącym zakupie niezbędnych środków wspierających funkcjonowanie Ośrodka - środki lecznicze, niezbędne materiały związane z profilaktyką i leczeniem ptaków oraz niezbędna obsługa weterynaryjna. Ponadto projekt zakłada zakup pokarmu dla zwierząt przebywających w Ośrodku.Sprawozdanie 

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę