OGLĄDASZ STRONĘ ARCHIWALNĄ PARKU

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ:

www.mpk.warmia.mazury.pl

www.mazurskipark.pl

powrót

Projekty 2019

P r o j e k t y   z r e a l i z o w a n e   w   2 0 1 9   r o k u

Tytuł zadania: Warsztaty przyrodnicze dla edukatorów i nauczycieli

 

Koszt kwalifikowany: 6479,01 zł

Kwota i forma dofinansowania: 3979,01 zł – dotacja

Opis zadania: W ramach projektu zaplanowano i zorganizowano dwudniowe warsztaty przyrodnicze skierowane do edukatorów przyrodniczych, nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, biologicznych i geograficznych, pracowników Lasów Państwowych i innych jednostek zajmujących się edukacją przyrodniczą i ekologiczną dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Sprawozdanie 


Tytuł zadania: Nasadzenia drzew gatunków rodzimych w ramach czynnej ochrony bioróżnorodności w Mazurskim Parku Krajobrazowym oraz utrzymanie Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Bocianów w Krutyni

 

Koszt kwalifikowany: 12 750,00 zł

Kwota i forma dofinansowania: 9 000,00– dotacja

Opis zadania: Zadanie "Nasadzenia drzew gatunków rodzimych w ramach czynnej ochrony bioróżnorodności w Mazurskim Parku Krajobrazowym " zakłada wykonanie nasadzeń drzew wzdłuż gruntów gminnych o małym lub minimalnym natężeniu ruchu samochodwego, zlokalizowanych pośród łąk, pól i nieużytków. Do projketu zostaną zakupione sadzoki drzew sposród gatunków: lipa drobnolista (Tilia cordata), dąb szypułkowy (Quercus robur), jesion wyniosły (Fraxinus excelsor), klon zwyczajny (Acer platanoides), wiśnia pospolita (Prunus crenatus), grusza pospolita (Pyrus communis), jabłoń dzika (Malus sylvestris). W celu utrzymania w pionie i zabezpieczenia posadzonych drzew, zakupiony zaostanie materiał: paliki oraz taśma ogrodnicza. 

Zadanie "Utrzymanie Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Bocianów w Krutyni" zakłada realizację zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka rehabilitacji działającego przy siedzibie Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni. W szczególności zadanie polega na bieżącym zakupie środków wspierających funkcjonowanie Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Bocianów w Krutyni - środki lecznicze oraz niezbędne materiały związane z profilaktyką i leczeniem ptaków (opatrunki i leki na potrzeby obsługi weterynaryjnej). Ponadto projekt zakłada zakup pokarmu dla ptaków przebywających w Ośrodku. Sprawozdanie

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę