Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Poznaj lepiej nasz Region

Warmia i Mazury. Zdrowe życie, czysty zysk. Wiadomości z regionu


Zamówienia publiczne


powrót

Projekty 2018

P r o j e k t y   z r e a l i z o w a n e   w   2 0 1 8   r o k u

Tytuł zadania: Opracowanie i wydanie materiałów dydaktycznych Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

 

Koszt kwalifikowany: 12 500 zł

Kwota i forma dofinansowania: 10 000 zł – dotacja

Opis zadania: W ramach działań zakłada się wykonanie materiałów dydaktycznych, tj. zeszytów edukacyjnych dla młodszych dzieci, na temat wodnych bezkręgowców żyjących w wodach Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz zakładek edukacyjnych związanych z tematem różnorodności biologicznej we własnych ogrodach i na balkonach. Sprawozdanie


Tytuł zadania: Utrzymanie Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Bocianów w Krutyni.

 

Koszt kwalifikowany: 5 000 zł

Kwota i forma dofinansowania: 4 000 zł – dotacja

Opis zadania: Projekt zakłada realizację zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Bocianów działającego przy siedzibie Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni: zakupie niezbędnych środków leczniczych oraz niezbędnych materiałów związanych z profilaktyką i leczeniem ptaków (opatrunki i leki na potrzeby obsługi weterynaryjnej), zakupie pokarmu dla bocianów przebywających w Ośrodku, zaś w ramach profilaktyki zakup środków ochronnych dla osób zajmujących się zwierzętami. Dodatkowo zadanie obejmuje zakup transportera dla ptaków, a także znaczników pomocnych w identyfikacji poszczególnych osobników przebywających w Ośrodku.


Tytuł zadania: Remont oraz adaptacja piwniczek ziemnych jako małych zimowisk i schronien letnich nietoperzy w Mazurskim Parku Krajobrazowym.

 

Koszt kwalifikowany: 15 000 zł

Kwota i forma dofinansowania: 7 500 zł – dotacja

Opis zadania: Zadanie polega na wyremontowaniu, zabezpieczeniu oraz adaptacji nieużytkowanych piwniczek znajdujących się na obszarze Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Planowane prace mają zabezpieczyć schronienia dzienne oraz zimowe hibernakula, inne niż typowe budki lęgowe, dla nawet 13 gatunków nietoperzy, co stanowi 56% chiropterofauny Polski. Poprzez tego typu działanie, potencjalna baza rozrodu nietoperzy Mazurskiego Parku Krajobrazowego zostanie urozmaicona oraz zwiększy się ich ilość. Dzięki remontowi i adaptacji piwniczek powstaną dwa stanowiska możliwe do monitorowania stanu zimujących nietoperzy Parku. Sprawozdanie


Tytuł zadania: Prowadzenie edukacji ekologicznej przez Mazurski Park Krajobrazowy

 

Koszt kwalifikowany: 12 500 zł

Kwota i forma dofinansowania: 10 000 zł – dotacja

Opis zadania: W ramach zadania planuje się dofinasowanie prowadzonych przez Park działań z zakresu edukacji ekologicznej obejmujących realizację zajęć dydaktycznych w szkołach i instytucjach oraz w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Kulturowej w Krutyni i ścieżkach przyrodniczych Parku, spotkań edukacyjnych, festynów przyrodniczych oraz akcji, kampanii i konkursów prezentujacych bioróżnorodność Mazur oraz promujących ochronę środowiska naturalnego, jak również organizację wyjazdu na finał ogólnopolski konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski. Sprawozdanie


Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę