OGLĄDASZ STRONĘ ARCHIWALNĄ PARKU

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ:

www.mpk.warmia.mazury.pl

www.mazurskipark.pl

Ośrodek Rehabilitacji Bocianów

W Krutyni przy Dyrekcji Mazurskiego Parku Krajobrazowego od 8 października 2001 roku działa Ośrodek Okresowej Rehabilitacji Bocianów. Co roku udziela się tu pomocy ok. 40-60 bocianom, z czego do naturalnego środowiska powraca około połowa z nich. Najczęściej trafiają do nas bociany z różnymi kontuzjami lub młode, które wypadły z gniazd i nie mają szans przeżycia. Wyjątkowo pacjentami Ośrodka są gatunki innych ptaków (zdarza się, że do Ośrodka trafi łabędź niemy, bielik lub inny ptak), które po otrzymaniu doraźnej pomocy wracają na wolność, a w razie potrzeby do wyspecjalizowanych ośrodków rehabilitacji.

Informacje o rannych ptakach można przekazywać telefonicznie pracownikom Parku, bądź przywieźć je osobiście do Ośrodka w Krutyni (tel. 89 742 14 05)


Lp.

Nazwa

Adres

Kontakt

1.

Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie

Fundacja Albatros,

Bukwałd 45a

11-001 Dywity

664–173–828

606–818–788

664–950–458

2.

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt
w Jerzwałdzie

Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego
i Wzgórz Dylewskich,

Jerzwałd 62

14-233 Jerzwałd

512–468–145

3.

Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Drapieżnych
w Dąbrówce Wlk.

Nadleśnictwo Olsztyn,

Dąbrówka Wielka 29

11-001 Dywity

693–982–171

4.

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Chronionych
w Napromku

Nadleśnictwo Olsztynek,

Napromek 16

14-260 Lubawa

501–322–199

5.

Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt
w Dębinach

Ławki 72

14-405 Wilczęta

501–642–632

503–461–984


Pamiętajmy, kiedy spotkamy bociana, który podczas dłuższej obserwacji wykazuje wyraźne cechy osłabienia lub ma widoczne rany, należy przekazać informację do odpowiednich placówek. Nie staramy się go wychowywać, dokarmiać i oswajać, gdyż wtedy zmniejszamy jego szanse na powrót do natury.

Powszechnie wiadomo, że Mazury stanowią ostoję bocianów. W niemal każdej wsi można spotkać przynajmniej jedno gniazdo. Szacuje się, że co czwarty bocian zamieszkuje nasz kraj. Przylot bocianów następuje między marcem a kwietniem, natomiast odlot między sierpniem a wrześniem. Bociany zamieszkują obszary rolnicze, najczęściej tereny podmokłe oraz doliny rzeczne. Gniazda zbudowane z patyków i gałęzi zakładają na drzewach, słupach oraz dachach domów. Mogą one osiągać od 1 do 2 m głębokości i ważyć od 60 do 250 kg. Para bocianów białych przystępuje do lęgów raz w roku, najczęściej pod koniec kwietnia. Samica może złożyć od 1 do 7 jaj, średnio w liczbie 4. Po około 70 dniach od wyklucia młode bociany są już prawie samodzielne. Różnią się od osobników dorosłych czarnym dziobem i czarno-siwymi nogami. Dojrzałość płciową, czyli zdolność do rozrodu, osiągają ok. 4-5 roku życia.


Aby prześledzić historię wędrówki danego ptaka zakłada się mu obrączkę. Obrączkowanie jest metodą badawczą stosowaną od roku 1899, polegającą na zakładaniu ptakom metalowych lub plastikowych obrączek z przypisanym indywidualnym numeremprzez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Metoda ta umożliwia identyfikację osobnika przy ponownym spotkaniu. Dzięki temu można określić miejsce zimowania, trasę wędrówki, dowiedzieć się, czy bocian wraca do miejsca urodzenia, określić czas przystępowania do rozrodu, śmiertelność i inne szczegóły biologii danego ptaka.

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę