powrót

Zamówienia publiczne

 


Ogłoszenie nr 593907-N-2019 z dnia 2019-09-05 r. 

Mazurski Park Krajobrazowy: Opracowanie i dostarczenie tematycznych pakietów edukacyjnych na potrzeby realizacji edukacji ekologicznej w Mazurskim Parku Krajobrazowym
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

 

Nazwa projektu lub programu 
Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Lata 2014-2020

 

Szczegółowe informacje: https://bipmpk.warmia.mazury.pl/zamowienie/58/opracowanie-i-dostarczenie-tematycznych-pakietow-edukacyjnych-na-potrzeby-realizacji-edukacji-ekologicznej-w-mazurskim-parku-krajobrazowym.html

 

 


Krutyń, 30.01.2019

Ogłoszenie nr 508644-N-2019 z dnia 2019-01-30 r.

Mazurski Park Krajobrazowy: Adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Bocianów i budowa wiaty edukacyjnej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu 

Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Lata 2014-2020

Szczegółowe informacje: https://bipmpk.warmia.mazury.pl/zamowienie/49/adaptacja-budynku-gospodarczego-na-potrzeby-osrodka-okresowej-rehabilitacji-bocianow-i-budowa-wiaty-edukacyjnej.html


 

ZAPYTANIE OFERTOWE MP-FK.334.3.2018

Na podstawie §13 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Mazurski Park Krajobrazowy na potrzeby realizacji projektu pn. Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zapraszam do złożenia oferty na: Wykonanie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego realizacji zadania pod nazwą „Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą turystyczną wokół stawu w Pieckach”

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu

Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Lata 2014-2020

Szczegółowe informacje: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156758

 


Krutyń, 30.11.2018

Ogłoszenie nr 655262-N-2018 z dnia 2018-11-30 r. 

Mazurski Park Krajobrazowy: Adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Bocianów i budowa wiaty edukacyjnej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu 

Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Lata 2014-2020

Szczegółowe informacje: https://bipmpk.warmia.mazury.pl/zamowienie/47/adaptacja-budynku-gospodarczego-na-potrzeby-osrodka-okresowej-rehabilitacji-bocianow-i-budowa-wiaty-edukacyjnej.html


Krutyń, dn. 29.11.2018 r.

Ogłoszenie nr 654769-N-2018 z dnia 2018-11-29 r. 

Mazurski Park Krajobrazowy: Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą turystyczną wokół stawu w Pieckach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu 

Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Lata 2014-2020

 

Szczegółowe informacje: https://bipmpk.warmia.mazury.pl/zamowienie/46/budowa-sciezki-edukacyjnej-wraz-z-infrastruktura-turystyczna-wokol-stawu-w-pieckach.html

 

 

 


ZAPYTANIE CENOWE MP-FK.334.3.2016

Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni zaprasza do złożenia ofert na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim dla inwestycji celu publicznego pn. „Adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Bocianów i budowa wiaty edukacyjnej przy siedzibie Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni”

Treść zapytania

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Wzór umowy


ZAPYTANIE CENOWE MP-FK.334.2.2016 - UNIEWAŻNIONE

Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni zaprasza do złożenia ofert na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wsparciem merytorycznym w trakcie wyboru wykonawcy i nadzorem autorskim dla przedsięwzięcia pn. „Adaptacja budynku siedziby Mazurskiego Parku Krajobrazowego na potrzeby organizacji sali zabiegowej Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Bocianów oraz budowa drewnianej wiaty edukacyjnej”.

Treść zapytania

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 


ZAPYTANIE CENOWE MP-FK.334.1.2016

Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni zaprasza do złożenia ofert na: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, wsparciem merytorycznym w trakcie wyboru Wykonawcy projektu oraz nadzorem autorskim dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą turystyczną wokół stawu w Pieckach”.

Treść zapytania

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę