OGLĄDASZ STRONĘ ARCHIWALNĄ PARKU

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ:

www.mpk.warmia.mazury.pl

www.mazurskipark.pl

powrót

Zamówienia publiczne

 

Ogłoszenie nr 609220-N-2020 z dnia 2020-11-12 r.

Mazurski Park Krajobrazowy: Adaptacja ekspozycji w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Kulturowej 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu 
Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Lata 2014-2020

 

Szczegółowe informacje: https://bipmpk.warmia.mazury.pl/zamowienie/82/adaptacja-ekspozycji-w-osrodku-edukacji-przyrodniczo-kulturowej.html

 


Ogłoszenie z dnia 2020-07-21

Mazurski Park Krajobrazowy: Zapytanie ofertowe na „Zakup i instalacja monitoringu na obiektach należących do MPK”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu 
Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Lata 2014-2020

 

 

Szczegółowe informacje: https://bipmpk.warmia.mazury.pl/zamowienie/80/zapytanie-ofertowe-na-zakup-i-instalacja-monitoringu-na-obiektach-nalezacych-do-mpk.html


 

Ogłoszenie nr 1248338 z dnia 2020-06-03. 

Mazurski Park Krajobrazowy: Zakup schodołazu w celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym korzystanie z oferty MPK”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Inne

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu 
Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Lata 2014-2020

 

 

Szczegółowe informacje: https://bipmpk.warmia.mazury.pl/zamowienie/74/zapytanie-ofertowe-na-zakup-schodolazu-w-celu-umozliwienia-osobom-niepelnosprawnym-korzystanie-z-oferty-mpk.html


Ogłoszenie nr 543714-N-2020 z dnia 2020-05-26 r.

Mazurski Park Krajobrazowy: Adaptacja ekspozycji w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Kulturowej wraz z ogrodem dydaktycznym

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu 
Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Lata 2014-2020

 

 

 

Szczegółowe informacje: https://bipmpk.warmia.mazury.pl/zamowienie/73/adaptacja-ekspozycji-w-osrodku-edukacji-przyrodniczo-kulturowej-wraz-z-ogrodem-dydaktycznym.html


Ogłoszenie nr 1246366 z dnia 2020-05-20. 

Mazurski Park Krajobrazowy: Opracowanie przewodnika edukacyjno - promocyjnego zintegrowanego z aplikacją mobilną w trzech wersjach językowych Mazurskiego Parku Krajobrazowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Inne

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu 
Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Lata 2014-2020

 

 

Szczegółowe informacje: https://bipmpk.warmia.mazury.pl/zamowienie/72/opracowanie-przewodnika-edukacyjno-promocyjnego-zintegrowanego-z-aplikacja-mobilna-w-trzech-wersjach-jezykowych-mazurskiego-parku-krajobrazowego.html


Ogłoszenie nr 1235894 z dnia 2020-02-28. 

Mazurski Park Krajobrazowy: Zapytanie ofertowe na „Zakup wyposażenia PK (sprzętu do obserwacji przyrody - luneta ze statywem i głowicą) - MPK”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu 
Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Lata 2014-2020

 

 

Szczegółowe informacje: https://bipmpk.warmia.mazury.pl/zamowienie/67/zakup-wyposazenia-pk-sprzetu-do-obserwacji-przyrody-luneta-ze-statywem-i-glowica-mpk.html

 


Ogłoszenie nr 1233848 z dnia 2020-02-19. 

Mazurski Park Krajobrazowy: Zapytanie ofertowe na „Zakup wyposażenia PK (sprzętu do obserwacji przyrody - fotopułapki) - MPK”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu 
Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Lata 2014-2020

 

 

Szczegółowe informacje: https://bipmpk.warmia.mazury.pl/zamowienie/66/zapytanie-ofertowe-na-zakup-wyposazenia-pk-sprzetu-do-obserwacji-przyrody-fotopulapki-mpk.html


Ogłoszenie nr spr. MP-FK.334.16.2019 z dnia 2019-11-08 

Mazurski Park Krajobrazowy: Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Szczegółowe informacje: https://bipmpk.warmia.mazury.pl/zamowienie/65/zapytanie-ofertowe-na-zakup-fabrycznie-nowego-samochodu-osobowego-na-potrzeby-mazurskiego-parku-krajobrazowego-w-krutyni.html


Ogłoszenie nr 1215198 z dnia 2019-10-31. 

Mazurski Park Krajobrazowy: Zakup wyposażenie PK (sprzętu komputerowego – laptopa do pracy w niesprzyjających warunkach terenowych wraz z oprogramowaniem)- MPK

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

 

Tak

Nazwa projektu lub programu 
Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Lata 2014-2020

 

 

Szczegółowe informacje: https://bipmpk.warmia.mazury.pl/zamowienie/64/zapytanie-ofertowe-na-zakup-wyposazenie-pk-sprzetu-komputerowego-laptopa-do-pracy-w-niesprzyjajacych-warunkach-terenowych-wraz-z-oprogramowaniem-mpk.html


Ogłoszenie nr 1211663 z dnia 2019-10-14. 

Mazurski Park Krajobrazowy: „Zakup tematycznego terenowego sprzętu dydaktycznego na potrzeby realizacji edukacji ekologicznej w MPK”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

 

Nazwa projektu lub programu 
Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Lata 2014-2020

 

Szczegółowe informacje: https://bipmpk.warmia.mazury.pl/zamowienie/63/zapytanie-ofertowe-na-zakup-tematycznego-terenowego-sprzetu-dydaktycznego-na-potrzeby-realizacji-edukacji-ekologicznej-w-mpk.html

 

Ogłoszenie nr 1209937 z dnia 2019-10-04. 

Mazurski Park Krajobrazowy: Zakup wyposażenia PK (sprzętu do obserwacji przyrody i prowadzenia edukacji ekologicznej – lornetki dla uczestników zajęć edukacyjnych)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

 

Nazwa projektu lub programu 
Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Lata 2014-2020

 

Szczegółowe informacje: https://bipmpk.warmia.mazury.pl/zamowienie/62/zapytanie-ofertowe-w-celu-rozeznania-rynku-na-zakup-wyposazenia-pk-sprzetu-do-obserwacji-przyrody-i-prowadzenia-edukacji-ekologicznej-lornetki-dla-uczestnikow-zajec-edukacyjnych.html


 

Ogłoszenie nr 601456-N-2019 z dnia 2019-09-24 r. 

Mazurski Park Krajobrazowy: Opracowanie i dostarczenie tematycznych pakietów edukacyjnych na potrzeby realizacji edukacji ekologicznej w Mazurskim Parku Krajobrazowym
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

 

Nazwa projektu lub programu 
Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Lata 2014-2020

 

Szczegółowe informacje: https://bipmpk.warmia.mazury.pl/zamowienie/61/opracowanie-i-dostarczenie-tematycznych-pakietow-edukacyjnych-na-potrzeby-realizacji-edukacji-ekologicznej-w-mazurskim-parku-krajobrazowym.html

 Ogłoszenie nr 593907-N-2019 z dnia 2019-09-05 r. 

Mazurski Park Krajobrazowy: Opracowanie i dostarczenie tematycznych pakietów edukacyjnych na potrzeby realizacji edukacji ekologicznej w Mazurskim Parku Krajobrazowym
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

 

Nazwa projektu lub programu 
Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Lata 2014-2020

 

Szczegółowe informacje: https://bipmpk.warmia.mazury.pl/zamowienie/58/opracowanie-i-dostarczenie-tematycznych-pakietow-edukacyjnych-na-potrzeby-realizacji-edukacji-ekologicznej-w-mazurskim-parku-krajobrazowym.html

 

 


Krutyń, 30.01.2019

Ogłoszenie nr 508644-N-2019 z dnia 2019-01-30 r.

Mazurski Park Krajobrazowy: Adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Bocianów i budowa wiaty edukacyjnej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu 

Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Lata 2014-2020

Szczegółowe informacje: https://bipmpk.warmia.mazury.pl/zamowienie/49/adaptacja-budynku-gospodarczego-na-potrzeby-osrodka-okresowej-rehabilitacji-bocianow-i-budowa-wiaty-edukacyjnej.html


 

ZAPYTANIE OFERTOWE MP-FK.334.3.2018

Na podstawie §13 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Mazurski Park Krajobrazowy na potrzeby realizacji projektu pn. Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zapraszam do złożenia oferty na: Wykonanie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego realizacji zadania pod nazwą „Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą turystyczną wokół stawu w Pieckach”

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu

Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Lata 2014-2020

Szczegółowe informacje: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156758

 


Krutyń, 30.11.2018

Ogłoszenie nr 655262-N-2018 z dnia 2018-11-30 r. 

Mazurski Park Krajobrazowy: Adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby Ośrodka Okresowej Rehabilitacji B

| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę