Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Warmia_Mazury  YouTube_Warmia_Mazury


100-lecie NIEPODLEGŁOŚCI


powrót

Zamówienia publiczne

ZAPYTANIE CENOWE MP-FK.334.3.2016

Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni zaprasza do złożenia ofert na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem inwestorskim dla inwestycji celu publicznego pn. „Adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Bocianów i budowa wiaty edukacyjnej przy siedzibie Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni”

Treść zapytania

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Wzór umowy


ZAPYTANIE CENOWE MP-FK.334.2.2016 - UNIEWAŻNIONE

Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni zaprasza do złożenia ofert na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wsparciem merytorycznym w trakcie wyboru wykonawcy i nadzorem autorskim dla przedsięwzięcia pn. „Adaptacja budynku siedziby Mazurskiego Parku Krajobrazowego na potrzeby organizacji sali zabiegowej Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Bocianów oraz budowa drewnianej wiaty edukacyjnej”.

Treść zapytania

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 


ZAPYTANIE CENOWE MP-FK.334.1.2016

Mazurski Park Krajobrazowy w Krutyni zaprasza do złożenia ofert na: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, wsparciem merytorycznym w trakcie wyboru Wykonawcy projektu oraz nadzorem autorskim dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą turystyczną wokół stawu w Pieckach”.

Treść zapytania

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę