powrót

Zamówienia publiczne

 

Ogłoszenie z dnia 2020-07-21

Mazurski Park Krajobrazowy: Zapytanie ofertowe na „Zakup i instalacja monitoringu na obiektach należących do MPK”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu 
Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Lata 2014-2020

 

 

Szczegółowe informacje: https://bipmpk.warmia.mazury.pl/zamowienie/80/zapytanie-ofertowe-na-zakup-i-instalacja-monitoringu-na-obiektach-nalezacych-do-mpk.html


 

Ogłoszenie nr 1248338 z dnia 2020-06-03. 

Mazurski Park Krajobrazowy: Zakup schodołazu w celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym korzystanie z oferty MPK”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Inne

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu 
Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Lata 2014-2020

 

 

Szczegółowe informacje: https://bipmpk.warmia.mazury.pl/zamowienie/74/zapytanie-ofertowe-na-zakup-schodolazu-w-celu-umozliwienia-osobom-niepelnosprawnym-korzystanie-z-oferty-mpk.html


Ogłoszenie nr 543714-N-2020 z dnia 2020-05-26 r.

Mazurski Park Krajobrazowy: Adaptacja ekspozycji w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Kulturowej wraz z ogrodem dydaktycznym

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu 
Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Lata 2014-2020

 

 

 

Szczegółowe informacje: https://bipmpk.warmia.mazury.pl/zamowienie/73/adaptacja-ekspozycji-w-osrodku-edukacji-przyrodniczo-kulturowej-wraz-z-ogrodem-dydaktycznym.html


Ogłoszenie nr 1246366 z dnia 2020-05-20. 

Mazurski Park Krajobrazowy: Opracowanie przewodnika edukacyjno - promocyjnego zintegrowanego z aplikacją mobilną w trzech wersjach językowych Mazurskiego Parku Krajobrazowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Inne

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu 
Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Lata 2014-2020

 

 

Szczegółowe informacje: https://bipmpk.warmia.mazury.pl/zamowienie/72/opracowanie-przewodnika-edukacyjno-promocyjnego-zintegrowanego-z-aplikacja-mobilna-w-trzech-wersjach-jezykowych-mazurskiego-parku-krajobrazowego.html


Ogłoszenie nr 1235894 z dnia 2020-02-28. 

Mazurski Park Krajobrazowy: Zapytanie ofertowe na „Zakup wyposażenia PK (sprzętu do obserwacji przyrody - luneta ze statywem i głowicą) - MPK”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu 
Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Lata 2014-2020

 

 

Szczegółowe informacje: https://bipmpk.warmia.mazury.pl/zamowienie/67/zakup-wyposazenia-pk-sprzetu-do-obserwacji-przyrody-luneta-ze-statywem-i-glowica-mpk.html

 


Ogłoszenie nr 1233848 z dnia 2020-02-19. 

Mazurski Park Krajobrazowy: Zapytanie ofertowe na „Zakup wyposażenia PK (sprzętu do obserwacji przyrody - fotopułapki) - MPK”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu 
Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Lata 2014-2020

 

 

Szczegółowe informacje: https://bipmpk.warmia.mazury.pl/zamowienie/66/zapytanie-ofertowe-na-zakup-wyposazenia-pk-sprzetu-do-obserwacji-przyrody-fotopulapki-mpk.html


Ogłoszenie nr spr. MP-FK.334.16.2019 z dnia 2019-11-08 

Mazurski Park Krajobrazowy: Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Szczegółowe informacje: https://bipmpk.warmia.mazury.pl/zamowienie/65/zapytanie-ofertowe-na-zakup-fabrycznie-nowego-samochodu-osobowego-na-potrzeby-mazurskiego-parku-krajobrazowego-w-krutyni.html


Ogłoszenie nr 1215198 z dnia 2019-10-31. 

Mazurski Park Krajobrazowy: Zakup wyposażenie PK (sprzętu komputerowego – laptopa do pracy w niesprzyjających warunkach terenowych wraz z oprogramowaniem)- MPK

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

 

Tak

Nazwa projektu lub programu 
Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Lata 2014-2020

 

 

Szczegółowe informacje: https://bipmpk.warmia.mazury.pl/zamowienie/64/zapytanie-ofertowe-na-zakup-wyposazenie-pk-sprzetu-komputerowego-laptopa-do-pracy-w-niesprzyjajacych-warunkach-terenowych-wraz-z-oprogramowaniem-mpk.html


Ogłoszenie nr 1211663 z dnia 2019-10-14. 

Mazurski Park Krajobrazowy: „Zakup tematycznego terenowego sprzętu dydaktycznego na potrzeby realizacji edukacji ekologicznej w MPK”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

 

Nazwa projektu lub programu 
Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Lata 2014-2020

 

Szczegółowe informacje: https://bipmpk.warmia.mazury.pl/zamowienie/63/zapytanie-ofertowe-na-zakup-tematycznego-terenowego-sprzetu-dydaktycznego-na-potrzeby-realizacji-edukacji-ekologicznej-w-mpk.html

 

Ogłoszenie nr 1209937 z dnia 2019-10-04. 

Mazurski Park Krajobrazowy: Zakup wyposażenia PK (sprzętu do obserwacji przyrody i prowadzenia edukacji ekologicznej – lornetki dla uczestników zajęć edukacyjnych)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

 

Nazwa projektu lub programu 
Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Lata 2014-2020

 

Szczegółowe informacje: https://bipmpk.warmia.mazury.pl/zamowienie/62/zapytanie-ofertowe-w-celu-rozeznania-rynku-na-zakup-wyposazenia-pk-sprzetu-do-obserwacji-przyrody-i-prowadzenia-edukacji-ekologicznej-lornetki-dla-uczestnikow-zajec-edukacyjnych.html


 

Ogłoszenie nr 601456-N-2019 z dnia 2019-09-24 r. 

Mazurski Park Krajobrazowy: Opracowanie i dostarczenie tematycznych pakietów edukacyjnych na potrzeby realizacji edukacji ekologicznej w Mazurskim Parku Krajobrazowym
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

 

Nazwa projektu lub programu 
Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Lata 2014-2020

 

Szczegółowe informacje: https://bipmpk.warmia.mazury.pl/zamowienie/61/opracowanie-i-dostarczenie-tematycznych-pakietow-edukacyjnych-na-potrzeby-realizacji-edukacji-ekologicznej-w-mazurskim-parku-krajobrazowym.html

 Ogłoszenie nr 593907-N-2019 z dnia 2019-09-05 r. 

Mazurski Park Krajobrazowy: Opracowanie i dostarczenie tematycznych pakietów edukacyjnych na potrzeby realizacji edukacji ekologicznej w Mazurskim Parku Krajobrazowym
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

 

Nazwa projektu lub programu 
Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Lata 2014-2020

 

Szczegółowe informacje: https://bipmpk.warmia.mazury.pl/zamowienie/58/opracowanie-i-dostarczenie-tematycznych-pakietow-edukacyjnych-na-potrzeby-realizacji-edukacji-ekologicznej-w-mazurskim-parku-krajobrazowym.html

 

 


Krutyń, 30.01.2019

Ogłoszenie nr 508644-N-2019 z dnia 2019-01-30 r.

Mazurski Park Krajobrazowy: Adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Bocianów i budowa wiaty edukacyjnej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu 

Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Lata 2014-2020

Szczegółowe informacje: https://bipmpk.warmia.mazury.pl/zamowienie/49/adaptacja-budynku-gospodarczego-na-potrzeby-osrodka-okresowej-rehabilitacji-bocianow-i-budowa-wiaty-edukacyjnej.html


 

ZAPYTANIE OFERTOWE MP-FK.334.3.2018

Na podstawie §13 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Mazurski Park Krajobrazowy na potrzeby realizacji projektu pn. Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zapraszam do złożenia oferty na: Wykonanie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego realizacji zadania pod nazwą „Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą turystyczną wokół stawu w Pieckach”

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu

Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Lata 2014-2020

Szczegółowe informacje: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156758

 


Krutyń, 30.11.2018

Ogłoszenie nr 655262-N-2018 z dnia 2018-11-30 r. 

Mazurski Park Krajobrazowy: Adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Bocianów i budowa wiaty edukacyjnej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu 

Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Lata 2014-2020

Szczegółowe informacje: https://bipmpk.warmia.mazury.pl/zamowienie/47/adaptacja-budynku-gospodarczego-na-potrzeby-osrodka-okresowej-rehabilitacji-bocianow-i-budowa-wiaty-edukacyjnej.html


Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę