Kosaciec syberyjski fot. Waldemar Bzura Kosaciec syberyjski fot. Waldemar Bzura
Grzybienie białe fot. Waldemar Bzura Grzybienie białe fot. Waldemar Bzura
Wielosił błękitny fot. Waldemar Bzura Wielosił błękitny fot. Waldemar Bzura
Rezerwat Krutynia fot. Waldemar Bzura Rezerwat Krutynia fot. Waldemar Bzura
fot. Waldemar  Bzura fot. Waldemar Bzura
fot. Waldemar Bzura fot. Waldemar Bzura
Hełmiatka fot. Waldemar Bzura Hełmiatka fot. Waldemar Bzura
Tracz nurogęś fot. Waldemar Bzura Tracz nurogęś fot. Waldemar Bzura
Rezerwat Warnołty fot. Waldemar. Bzura Rezerwat Warnołty fot. Waldemar. Bzura
Rezerwat Krutynia Dolna   fot. Waldemar Bzura Rezerwat Krutynia Dolna fot. Waldemar Bzura
Rezerwat Krutynia   fot. Waldemar Bzura Rezerwat Krutynia fot. Waldemar Bzura
Rezerwat Pierwos      fot. Waldemar Bzura Rezerwat Pierwos fot. Waldemar Bzura
Rezerwat Warnołty    fot. Waldemar Bzura Rezerwat Warnołty fot. Waldemar Bzura
Rezerwat Królewska Sosna   fot. Waldemar Bzura Rezerwat Królewska Sosna fot. Waldemar Bzura
Rezerwat Zakręt   fot. Waldemar Bzura Rezerwat Zakręt fot. Waldemar Bzura

OGLĄDASZ STRONĘ ARCHIWALNĄ PARKU

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ:

www.mpk.warmia.mazury.pl

www.mazurskipark.pl

powrót

Użytki ekologiczne

     Użytki ekologiczne są formą ochrony przyrody obejmującą ekosystemy, dotych­czas często traktowane jako nieużytki, jak np. śródpolne i śródleśne jeziorka i bagienka, murawy kserotermiczne, podmokle łąki, głazowiska. W granicach Parku znajduje się 18 użytków, a 4 w jego sąsiedztwie. Do nich należą:
1. Wszystkie wyspy na jeziorach Parku w części byłego województwa suwalskiego, z wyjątkiem wysp objętych inną formą ochrony przyrody (rezerwaty) oraz wysp wykorzystywanych rolniczo i wysp posiadających trwałą zabudowę. Wyspy leżą w granicach gmin Ruciane Nida, Mikołajki, Pisz, i znajdują się w administracji Nadleśnictwa Maskulińskiego w Rucianem Nidzie i Nadleśnictwa Pisz. Są to leśne wyspy jezior takich, jak: Śniardwy, Tuchlin, Mikołajskie, Bełdany. Na Wyspie Kamieńskiej znajduje się stanowisko rzadkiej rośliny kokoryczy pełnej. Wyspy Czarci Ostrów i Piaseczna są stanowiskami archeologicznymi.
2. Grąd Wygryny, znajdujący się w gminie Ruciane Nida, na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie. Ochronie podlega tu fragment unikalnej w północno-wschodniej Polsce odmiany grądu z kokoryczą pełną o powierzchni 18,78 ha.
3. Łąka Krutynia leżąca w gminie Ruciane Nida. Łąka stanowi enklawę w rezerwa­cie przyrody „Krutynia Dolna". Jest to ekstensywnie użytkowana, wilgotna łąka o pow. 6,83 ha z licznie występującymi storczykami - szerokolistnym i krwistym.
4. Torfowisko Zełwągi* leżące w gminie Mikołajki, Nadleśnictwie Maskulińskie, tuż przy północnej granicy Parku. Ochroną objęte jest stanowisko wierzby borówko-listnej o powierzchni 4,25 ha, liczące około 400 pędów. Wierzba rośnie tu na tor­fowisku przejściowym pod okapem kilkudziesięcioletniego drzewostanu sosnowego.
5. Prawdowskie Wzgórze, które znajduje się w gminie Mikołajki, Nadleśnictwie Maskulińskie. Ochroną objęto piaszczyste wzgórze o powierzchni 1,5 ha, z występującym licznie rojnikiem pospolitym. Rojnikowi towarzyszy kolonia roślin ciepłolubnych.
6. Jeziorko dystroficzne Zaułek* leżące koło miejscowości Stare Kiełbonki w gminie Piecki, Nadleśnictwie Strzałowe, przy południowo-zachodniej granicy Parku. Ochroną objęto dystroficzne jeziorko z otaczającym lasem, o powierzchni 26,47 ha. Taflę wodną otacza torfowisko wysokie z reliktową florą polodowcową.
7. Rozlewisko Zawady* położone w gminie Mrągowo, przy północno-zachodniej granicy Parku. Objęto tu ochroną rozlewisko śródpolne o pow. 40,72 ha, stanowiące ostoję wielu rzadkich gatunków ptaków i miejsce występowania żółwia błotnego.
8. Łąki Morysie położone w gminie Piecki, o powierzchni 19,7 ha. Są to śródleśne łąki, stanowiące enklawę w rezerwacie przyrody „Pierwos". Z bardziej interesują­cych roślin występuje tu pełnik europejski.
9. Bażyna jest to użytek ekologiczny o powierzchni 14,30 ha, leżący w gminach Mikołajki i Piecki na terenie Nadleśnictwa Strzałowo. W gminie Mikołajki znajdu­je się większa część użytku o powierzchni 13,43 ha. Mniejsza część o pow. 0,87 ha leży na terenie gminy Piecki. Ochroną objęto torfowisko wysokie, a w części środkowej i północno-zachodniej torfowisko przejściowe. W południowej części torfowiska, na pograniczu z borem bagiennym, występuje bardzo rzadka krzewinka - bażyna czarna, charakterystyczna dla nadmorskich borów sosnowych.
10. Klimontek, małe jeziorko dystroficzne o powierzchni 0,37 ha, leżące w gminie Piecki, na południowy wschód od jeziora Klimont, na terenie Nadleśnictwa Strzałowe. Taflę jeziorka otacza kożuch torfowy, a dalej bór bagienny.
11. Kruczek Duży, jeziorko stanowiące enklawę w rezerwacie „Królewska Sosna" położone w gminie Piecki, na terenie Nadleśnictwa Strzałowo. Ochroną objęto jeziorko dystroficzne o powierzchni 4,24 ha z pływającymi wyspami torfowymi.
12. Kruczy Staw, jeziorko stanowiące enklawę w rezerwacie „Królewska Sosna" położone w sąsiedztwie Kruczka Dużego, w gminie Piecki, na terenie Nadleśnictwa Strzałowo. Ochroną objęto jeziorko dystroficzne o powierzchni 2,08 ha, otoczone płem torfowym.
13. Kruczek Mały jest to dystroficzne jeziorko o powierzchni 2,56 ha, leżące koło miejscowości Zakręt w gminie Piecki, na terenie Nadleśnictwa Strzałowo.
14. Kruczy Stawek jest to jeziorko położone w ciągu Kruczków, między Kruczkiem Małym i Kruczkami, stanowiącymi enklawy w rezerwacie „Królewska Sosna". Jeziorko to o pow. 0,50 ha leży w gminie Piecki, na terenie Nadleśnictwa Strzałowo.
15. Duży Róg jest to śródleśne jeziorko dystroficzne o powierzchni 2,19 ha położone na południowy wschód od Strzałowa, w gminie Piecki, na terenie Nadleśnictwa Strzałowo. Fragmenty pła torfowego odrywają się tu i pływają po tafli jeziora w postaci wysp.
16. Mały Róg jest to drugie jeziorko śródleśne o powierzchni 1,34 ha, będące po­zostałością pra-jeziora, podobnie jak Duży Róg. Położone jest na południowy wschód od Strzałowa w gminie Piecki, na terenie Nadleśnictwa Strzałowo.
17. Ławny Lasek, śródpolne jeziorko o powierzchni 2,55 ha położone u nasady półwyspu Ławny Lasek w gminie Piecki, na terenie Nadleśnictwa Strzałowo. Przy wschodnim brzegu od 20 lat znane jest żeremie bobrowe.
18. Dziegciarek, śródleśne jeziorko o powierzchni 1,89 ha położone na wschód od Starych Kiełbonek, na terenie gminy Piecki, w Nadleśnictwie Strzałowo.
19. Piekiełko, śródleśne głębokie jeziorko położone jest przy północno-zachodnim brzegu jeziora Uplik w gminie Piecki, na terenie Nadleśnictwa Strzałowo, zajmujące powierzchnię 1,41 ha.
20. Klimont, śródleśne mezotroficzne jezioro z wyspą przy skrzyżowaniu krutyń-skim, leżące w gminie Piecki, na terenie Nadleśnictwa Strzałowo, zajmujące powierzchnię 12,28 ha. Dopuszczona jest w nim racjonalna gospodarka rybacka.
21. Łabędzie jest to śródleśne jezioro o powierzchni 7,37 ha położone na północny wschód od wsi Cierzpięty w gminie Piecki, na terenie Nadleśnictwa Strzałowo. Dopuszczona jest w nim racjonalna gospodarka rybacka.
22.Gajne*, ochroną obięto zróżnicowane ekosystemy na powierzchni 65, 28 ha o dużej bioróżnorodności. W miejscu starych wyrobisk po eksploatacji kredy jeziornej znajdują sie cztery stawy, podmokłe łaki i torfowiska niskie oraz fragmenty ekosystemów o naturalnym charakterze. Teren użytku stanowi ostoję wielu gatunków rzadkich zwierząt zwiazanych z wodami oraz ptaków drapieżnych, a także chronionych storczyków.
Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę