Ośrodek Edukacji Przyrodniczo - Kulturowej z Izbą Przyrodniczą Ośrodek Edukacji Przyrodniczo - Kulturowej z Izbą Przyrodniczą

Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Poznaj lepiej nasz Region

Warmia i Mazury. Zdrowe życie, czysty zysk. Wiadomości z regionu


Zamówienia publiczne


Ośrodek Edukacji

OŚRODEK EDUKACJI PRZYRODNICZO-KULTUROWEJ W KRUTYNI 


W zabytkowej stodole w centrum wsi Krutyń mieści się Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Kulturowej. Znajduje się tu „Galeria nad Mukrem”, Izba Przyrodnicza, Izba Pamięci Karola Małłka oraz sala edukacyjna.

W „Galerii nad Mukrem” prezentowane są wystawy o tematyce przyrodniczej i historyczno- kulturowej.

 

Ekspozycja Izby Przyrodniczej przybliża typy siedlisk charakterystycznych dla Mazurskiego Parku Krajobrazowego, takich jak las, jezioro, rzeka czy łąka. Dotychczas zgromadzono tu ponad 300 eksponatów, wśród których dominuje kolekcja kręgowców, głównie ptaków (większość z nich zginęła na skutek wypadków, zostały uderzone przez z samochód lub porażone przez prąd z linii energetycznej). Początki Izby     Przyrodniczej sięgają 1991 r. Mazurski Park Krajobrazowy, przy współpracy z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, zorganizował wówczas wystawę o tematyce przyrodniczej i archeologicznej. W części przyrodniczej przeważały ptaki występujące na Mazurach, a w części archeologicznej zostały przedstawione ślady bytności człowieka w Puszczy Piskiej, od epoki kamienia poprzez epokę brązu i żelaza. W 1998 r. zwrócono muzeum w Olsztynie wypożyczone eksponaty archeologiczne, natomiast część przyrodniczą przeniesiono do zabytkowej stodoły mazurskiej w centrum wsi Krutyń.

 

Obecnie Izba Przyrodnicza składa się z 6 tematycznych dioram, w których prezentowane są zwierzęta występujące na danym siedlisku, charakterystycznym dla terenu Parku tj. las, jezioro, rzeka Krutynia czy łąka. Kolekcję eksponatów wyróżnia rząd ptaków szponiastych. Znajdują się w niej bielik, rybołów czy orlik krzykliwy. Można również zobaczyć jak wygląda żeremie bobrowe. Dodatkowo w Izbie Przyrodniczej   znajduje się wystawa poświęcona grzybom, z podziałem na gatunki jadalne i niejadalne.

 

 

W Ośrodku Edukacji znajduje się również Izba Pamięci Karola Małłka, pisarza, folklorysty i nauczyciela. Był on autorem takich publikacji, jak: „Jutrznia mazurska na gody”, „Mazurski śpiewnik regionalny”, „Plon”, „Dożynki na Mazurach”, „Wesele mazurskie”, a także sekretarzem Związku Mazurów i prezesem Instytutu Mazurskiego w Olsztynie. Walczył o edukację i integrację Mazurów. W Izbie Pamięci można obejrzeć pamiątki i zdjęcia związane z pisarzem oraz oryginalne meble pochodzące z jego domu. Dodatkowo znajduje się tu wystawa fotograficzna przedstawiająca stare zdjęcia wsi i rzeki Krutyni, które pochodzą ze zbiorów pana Waldemara Bzury i pana Macieja Witkowskiego.

 

Na piętrze ośrodka mieści się sala edukacyjna, w której odbywają się zajęcia i warsztaty dla dzieci i młodzieży. Organizowane są tu różnego rodzaju pokazy i prelekcje o tematyce przyrodniczej.

 

Regulamin korzystania z Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Kulturowej w Krutyni - pobierz

 

Ośrodek Edukacji jest udostępniony w dni robocze, w poniedziałki w godzinach 10:00-15:00, od wtorku do piątku, w godzinach 8:00-15:00. 

Wstęp jest bezpłatny.

 

Zwiedzanie ekspozycji odbywa się pod przewodnictwem pracownika Parku w grupach liczących maksymalnie 15 osób. Przy większej liczbie chętnych osób niż określona w limicie decyduje kolejność zgłoszeń.

Wcześniejszych zgłoszeń na konkretne godziny można dokonywać telefonicznie pod numerem telefonu +48 89 742 14 05, kom. 572 864 154 lub pocztą e-mail: edukacja@mazurskipark.pl.


Od 1. września do 15. czerwca ekspozycja udostępniana jest do zwiedzania na prośbę zainteresowanych.

 Od 15. czerwca do 1.września (sezon letni) zwiedzanie odbywa się w godzinach:

poniedziałek: 10:00, 10:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30;

wtorek – piątek: 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30;


W godzinach 11:00-12:00 w OEPK trwa przerwa techniczna, podczas której nie można korzystać z obiektu.

Maksymalny czas przewidziany na zwiedzanie Izby Przyrodniczej to ok.  25 minut. 

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę