Kosaciec syberyjski fot. Waldemar Bzura Kosaciec syberyjski fot. Waldemar Bzura
Grzybienie białe fot. Waldemar Bzura Grzybienie białe fot. Waldemar Bzura
Wielosił błękitny fot. Waldemar Bzura Wielosił błękitny fot. Waldemar Bzura
Rezerwat Krutynia fot. Waldemar Bzura Rezerwat Krutynia fot. Waldemar Bzura
fot. Waldemar  Bzura fot. Waldemar Bzura
fot. Waldemar Bzura fot. Waldemar Bzura
Hełmiatka fot. Waldemar Bzura Hełmiatka fot. Waldemar Bzura
Tracz nurogęś fot. Waldemar Bzura Tracz nurogęś fot. Waldemar Bzura
Rezerwat Warnołty fot. Waldemar. Bzura Rezerwat Warnołty fot. Waldemar. Bzura
Rezerwat Krutynia Dolna   fot. Waldemar Bzura Rezerwat Krutynia Dolna fot. Waldemar Bzura
Rezerwat Krutynia   fot. Waldemar Bzura Rezerwat Krutynia fot. Waldemar Bzura
Rezerwat Pierwos      fot. Waldemar Bzura Rezerwat Pierwos fot. Waldemar Bzura
Rezerwat Warnołty    fot. Waldemar Bzura Rezerwat Warnołty fot. Waldemar Bzura
Rezerwat Królewska Sosna   fot. Waldemar Bzura Rezerwat Królewska Sosna fot. Waldemar Bzura
Rezerwat Zakręt   fot. Waldemar Bzura Rezerwat Zakręt fot. Waldemar Bzura

Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Warmia_Mazury  YouTube_Warmia_Mazury


 Szepty mazurskich alei - konkurs literacki

powrót

Słowniczek przydatnych terminów

SŁOWNICZEK PRZYDATNYCH TERMINÓW

Bór - zbiorowisko leśne złożone głównie z sosny, występujące na podłożu piasz­czystym lub torfie wysokim (bór bagienny).


Grąd - zbiorowisko lasu liściastego, związane z żyznym siedliskiem, w którym dominują graby i lipy.

Grodzisko - pozostałości po osiedlu, najczęściej z okresu wczesnego średniowie­cza w postaci wałów, rowów lub wzgórz w miejscach mało dostępnych, często na półwyspach jezior.

Jezioro dystroficzne - przeważnie małe jezioro o kwaśnej i brunatnej wodzie, zajmu­jące najczęściej bezodpływowe zagłębienia, często otoczone torfowiskiem wysokim.

Jezioro eutroficzne - jezioro najczęściej przepływowe, zasobne w substancje od­żywcze, z bogatą w gatunki roślinnością szuwarową i wodną.

Jezioro mezotroficzne - jezioro o mniejszej żyzności, ze słabo rozwiniętą roślin­nością nadbrzeżną; dogodne środowisko do życia ryb łososiowatych, jak np. sielawy. Kem - pagórek, wał o wysokości od kilku do kilkudziesięciu metrów, zbudowany z warstwowych piasków lub żwirów osadzonych w szczelinach bądź w rozpadlinach stagnującego lub wytapiającego się lodowca.

Kurhan - cmentarzysko lub pojedynczy grobowiec z okresu starożytnego lub średniowiecza w postaci widocznego w terenie kopca ziemnego, czasem z udziałem kamieni; obecnie kurhany porastają pojedyncze drzewa lub ich grupy. Łęg - zbiorowisko leśne występujące w dolinach rzek i strumieni, na żyznych sied­liskach, niekiedy zalewanych, z dominacją takich drzew, jak jesion, wiązy, wierzby.


Morena denna - lekko falista lub płaska powierzchnia ziemi, zbudowana głównie z gliny.


Morena czołowa - naniesiony przez lądolód materiał skalny (żwiry, piaski, głazy, iły, gliny zwałowe) w formie wałów i wzgórz wzdłuż czoła lodowca w okresie jego dłuższego postoju.

Mszar - miejsce silnie podmokłe zdominowane przez mchy torfowce, akumulu-jące złoże torfowe torfu wysokiego lub przejściowego.

Ols - zbiorowisko leśne na terenach bagiennych, często wzdłuż rzek i wokół jezior, w którym dominuje olsza czarna.

Oz - wał z piasku i żwiru o długości nawet do kilkudziesięciu kilometrów i wyso­kości do 20-30 m, zwykle o krętym przebiegu i falistej linii grzbietowej, utworzony przez wody wypływające ze szczeliny lodowca.

Relikt glacjalny - gatunek rośliny lub zwierzęcia rozpowszechniony w okresie zlodowaceń i tuż po nim, a obecnie jako pozostałość tych okresów występujący na nielicznych stanowiskach.

Sandr (równina sandrowa) - szeroka, płaska równina powstała przez osadzenie się piasków i żwirów z wytapiającego się lodowca na przedpolu moreny czołowej.

Torfowisko niskie - torfowisko eutroficzne (żyzne) zasilane żyznymi wodami przepływowymi, porośnięte przez roślinność szuwarową lub turzycową, przeważnie występujące w szerszych dolinach rzek i wokół przepływowych jezior.

Torfowisko przejściowe - torfowisko o małej żyzności, zasilane w przeważającej części wodami opadowymi, porośnięte w większości przez roślinność mechowiskową lub mszarną.

Torfowisko wysokie - torfowisko ubogie, zasilane wyłącznie wodami opadowymi, porośnięte głównie przez mchy torfowce i krzewinki z rodziny wrzosowatych; często wypełniające bezodpływowe zagłębienia wokół jezior dystroficznych.

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę