Zajęcia na ścieżce przyrodniczej na temat pomników przyrody Zajęcia na ścieżce przyrodniczej na temat pomników przyrody
Zajęcia w na temat zimujących ptaków Zajęcia w na temat zimujących ptaków
Zajęcia fotograficzne Zajęcia fotograficzne
Zajęcia plastyczne w Szkole Podstawowej w Starych Kiełbonkach Zajęcia plastyczne w Szkole Podstawowej w Starych Kiełbonkach
Spotkanie w Szkole Podstawowej w Woźnicach z okazji Święta Drzewa Spotkanie w Szkole Podstawowej w Woźnicach z okazji Święta Drzewa
Praktyki studenckie Praktyki studenckie
Zajęcia terenowe Ślady i tropy zwierząt Zajęcia terenowe Ślady i tropy zwierząt
Warsztaty entomologiczne Warsztaty entomologiczne
Spotkanie w Szkole Podstawowej w Dłużcu Spotkanie w Szkole Podstawowej w Dłużcu
Wyjście w teren z maluchami z Krutyni Wyjście w teren z maluchami z Krutyni
Lekcja muzealna w Izbie pamięci Karola Małłka Lekcja muzealna w Izbie pamięci Karola Małłka
Gra terenowa w trakcie ferii zimowych Gra terenowa w trakcie ferii zimowych
Praktyki studenckie Praktyki studenckie
Palcem po mapie, czyli gra terenowa dla najmłodszych Palcem po mapie, czyli gra terenowa dla najmłodszych
Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski

Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Warmia_Mazury  YouTube_Warmia_Mazury


Znajdź nas na Facebooku!


powrót

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna Mazurskiego Parku Krajobrazowego
na rok szkolny 2017/2018
 
 
ZAJĘCIA TEMATYCZNE (prowadzone sa dla grup maksymalnie 30-osobowych - jedna klasa)

     - zajęcia całoroczne
 
Temat zajęć:
Poziom nauczania:
Miejsce realizacji:
Czas trwania:
Mazurski Park Krajobrazowy – przyroda, historia, kultura
Szkoła Podstawowa,
Gimnazjum
Szkoły ponadgimnazjalne
Sala edukacyjna
45 min
Szkoła
Bioróżnorodność Mazurskiego Parku Krajobrazowego
Szkoła Podstawowa,
Gimnazjum
Szkoły ponadgimnazjalne
Sala edukacyjna
45 min
Szkoła
Formy ochrony przyrody w moim regionie
Gimnazjum
Szkoły ponadgimnazjalne
Sala edukacyjna
45 min
Szkoła

 

 - zajęcia jesienne

 

Temat zajęć:
Poziom nauczania:
Miejsce realizacji:
Czas trwania:
W jesiennym lesie
Przedszkole,
Szkoła Podstawowa
Sala edukacyjna,
Izba Przyrodnicza,
teren Parku
45 min - 1,5h
Drzewa wokół nas
Przedszkole,
Szkoła Podstawowa,
Gimnazjum
Szkoły ponadgimnazjalne
Sala edukacyjna,
teren Parku
1,5h
Szkoła
1,5h
Aleje dawniej i dziś
Gimnazjum
Szkoły ponadgimnazjalne
Sala edukacyjna
1,5h
Szkoła
Grzyby i porosty – budowa i różnorodność form
Szkoła Podstawowa,
Gimnazjum
Szkoły ponadgimnazjalne
Sala edukacyjna
45 min
Szkoła
Krajobraz polodowcowy
Mazurskiego Parku Krajobrazowego
Gimnazjum
Szkoły ponadgimnazjalne
Sala edukacyjna,
teren Parku
2-3h
Szkoła
45 min

 

    - zajęcia zimowe

 
Temat zajęć:
Poziom nauczania:
Miejsce realizacji:
Czas trwania:
Zwierzęta w zimie
Przedszkole,
Szkoła Podstawowa
Sala edukacyjna
45 min-1,5h
Szkoła
Zimujące ptaki
Szkoła Podstawowa
Sala edukacyjna,
teren Parku
ok. 2h
Szkoła
45 min-1,5h
Ślady i tropy zwierząt
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
Sala edukacyjna,
Izba Przyrodnicza,
teren Parku
ok. 2h
   
 
  - zajęcia wiosenne
 
Temat zajęć:
Poziom nauczania:
Miejsce realizacji:
Czas trwania:
Wiosenny budzik
Przedszkole,
Szkoła Podstawowa
Sala edukacyjna,
teren Parku
45 min – 1,5 h
Szkoła
45 min
Płazy Mazurskiego Parku Krajobrazowego
Szkoła Podstawowa,
Gimnazjum
Szkoły ponadgimnazjalne
Sala edukacyjna,
45 min – 1,5 h
Szkoła
Bocian biały symbol Mazurskiego Parku Krajobrazowego
Szkoła Podstawowa,
Gimnazjum
Sala edukacyjna
45 min
Szkoła
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    - zajęcia letnie
 
Temat zajęć:
Poziom nauczania:
Miejsce realizacji:
Czas trwania:
Poznajemy owady na łące i w ogrodzie
Przedszkole,
Szkoła Podstawowa,
Gimnazjum
Sala edukacyjna, teren Parku
45 min - 1,5h
Szkoła
Wodne bezkręgowce
Szkoła Podstawowa,
Gimnazjum
Szkoły ponadgimnazjalne
Sala edukacyjna,
teren Parku
2-3h
Szkoła
45 min
Ptaki drapieżne Mazurskiego Parku Krajobrazowego
Szkoła Podstawowa,
Gimnazjum
Szkoły ponadgimnazjalne
Sala edukacyjna
45 min - 1,5 h
Szkoła
45 min
 


 

 
  • Zajęcia na sali edukacyjnej odbywają się w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Kulturowej Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni
  • ZAJĘCIA NA ŚCIEŻKACH PRZYRODNICZYCH, połączone ze zwiedzaniem Izby Przyrodniczej, prowadzone są dla grup maksymalnie 50-osobowych, z podziałem na dwie podrupy.
  • Prosimy o umawianie zajęć z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
  • W okresie wakacyjnym nie prowadzimy zajęć tematycznych.
 

 
Opis proponowanych zajęć tematycznych:
 
     - zajęcia całoroczne
 
1.    Mazurski Park Krajobrazowy – przyroda, historia, kultura
Podczas prelekcji prezentowane są podstawowe informacje na temat Mazurskiego Parku Krajobrazowego, jako obszaru o szczególnych walorach przyrodniczych i historyczno-kulturowych oraz o zagrożeniach decydujących o potrzebie jego ochrony.

2.    Bioróżnorodność Mazurskiego Parku Krajobrazowego
Prelekcja przedstawiająca różnorodność biologiczną Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Uczestnicy dowiedzą się czym jest bioróżnorodność, jakie ma znaczenie oraz jak ją chronić.

3.    Formy ochrony przyrody w moim regionie
Prelekcja prezentująca formy ochrony przyrody w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem form, które znajdują się na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
 
    - zajęcia jesienne
 
1.    W jesiennym lesie
Zajęcia mają na celu zapoznanie uczniów z budową i funkcjonowaniem lasu. Uczestnicy uczą się rozpoznawać podstawowe gatunki drzew oraz dowiadują się jakie zwierzęta możemy spotkać w lesie. W trakcie lekcji uczniowie zapoznają się m. in. z warstwową budową lasu, poznają znaczenie martwych drzew oraz zasady zachowania się w lesie. Zajęcia odbywają się w formie warsztatów składających się z części teoretycznej – prelekcja w sali edukacyjnej, następnie zwiedzanie Izby przyrodniczej oraz spacer na ścieżce przyrodniczej „Rezerwat Zakręt”.

2.    Drzewa wokół nas
Temat zajęć realizowany zarówno w szkole jak i na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Lekcja w szkole dla najmłodszych (przedszkola, szkoła podstawowa 1-3) odbywa się w formie prelekcji połączonej z grami i zajęciami plastycznymi. Zajęcia mają na celu poprzez zabawę zwrócić uwagę na rolę, jaką pełnią drzewa w przyrodzie oraz w życiu człowieka. Lekcja w szkole dla grup starszych (szkoła podstawowa 4-6, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne) odbywa się w formie prelekcji połączonej z nauką praktycznego rozpoznawania drzew na podstawie liści, owoców czy nasion.  Zajęcia realizowane w Parku dodatkowo połączone są ze spacerem na ścieżkę przyrodniczą „Rezerwat Zakręt”, podczas którego uczniowie utrwalają zdobytą wiedzę i umiejętności rozpoznawania gatunków drzew.

3.    Aleje dawniej i dziś
Zajęcia odbywają się w formie prelekcji dotyczącej zadrzewień przydrożnych. Podczas lekcji zwracamy uwagę na rolę jaką pełnią aleje przydrożne, na ich wartość przyrodniczą, krajobrazową i kulturową. W trakcie pogadanki i burzy mózgów uczniowie wskażą problemy społeczne związane z obecnością drzew przydrożnych oraz możliwe sposoby ich rozwiązania.

4.    Grzyby i porosty – budowa i różnorodność form
Zajęcia mające na celu poznanie biologii, budowy oraz roli grzybów i porostów w przyrodzie. Podczas prelekcji prezentowane są ciekawe gatunki występujące w Mazurskim Parku Krajobrazowym, że szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych. Uczniowie uczą się jak zbierać grzyby oraz jak się zachowywać w lesie. Dla starszych, zainteresowanych tematem grup proponujemy 20 min pokaz filmu o grzybach chronionych.

5.    Krajobraz polodowcowy Mazurskiego Parku Krajobrazowego
Podczas zajęć prezentowane są podstawowe informacje na temat budowy geologicznej, form polodowcowych i skał występujących na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Zajęcia w szkole odbywają się w formie prezentacji połączonej z nauką rozpoznawania pospolitych skał występujących na terenie Parku. Zajęcia warsztatowe odbywają się w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Kulturowej w Krutyni oraz na głazowisku koło Wojnowa (niezbędny przejazd autokarem).
 
 
      - zajęcia zimowe
 
1.    Zwierzęta w zimie
Lekcja na temat strategii przetrwania zimy krajowych gatunków zwierząt. W trakcie prelekcji prezentowane są gatunki wędrowne, zapadające w sen zimowy oraz te które zostają z nami przez całą zimę. Na zajęciach zwracamy uwagę jak w naturalny sposób, bez szkody wspomóc zwierzęta podczas zimy.

2.    Zimujące ptaki
Zajęcia mają na celu zwrócenie uwagi na zimujące w Polsce ptaki. W trakcie lekcji uczniowie nauczą się rozpoznawać gatunki zalatujące do naszych karmików oraz poznają zasady prawidłowego dokarmiania. Na zajęciach każdy uczeń stworzy swój własny kolorowy klucz do rozpoznawania ptaków w karmiku. Zajęcia realizowane w Parku dodatkowo połączone są ze spacerem na ścieżkę przyrodniczą „Rezerwat Zakręt”, podczas którego uczniowie mają szansę zaobserwować zimujące ptaki oraz ślady ich bytowania.

3.    Ślady i tropy zwierząt
Warunkiem organizacji zajęć jest wystąpienie pokrywy śniegowej. Zajęcia na temat biologii gatunków kręgowców zimujących w Polsce. Na podstawie śladów i tropów uczniowie uczą się ich rozpoznawania. Zajęcia odbywają się w formie warsztatów składających się z części teoretycznej – prelekcja w sali edukacyjnej, następnie zwiedzanie Izby przyrodniczej oraz spacer po lesie w poszukiwaniu śladów i tropów zwierząt.
 
     - zajęcia wiosenne
 
1.    Wiosenny budzik
Zajęcia na temat pierwszych oznak wiosny. Podczas lekcji prezentowane są wczesno wiosenne gatunki roślin i zwierząt. Uczymy się rozpoznawać gatunki, które pierwsze budzą się do życia.

2.    Płazy Mazurskiego Parku Krajobrazowego
Lekcja w trakcie której prezentowane są najważniejsze informacje na temat budowy i znaczenia płazów w środowisku. Uczestnicy dowiadują się również jakie płazy można spotkać w naszym regionie oraz jakie czynniki decydują o potrzebie ochrony tej grupy zwierząt.

3.    Bocian biały symbol Mazurskiego Parku Krajobrazowego
Prelekcja na temat najbardziej charakterystycznego ptaka Mazur, jakim jest bocian biały. W trakcie prezentacji uczniowie zapoznają się z biologią, zagrożeniami oraz ochroną tego gatunku. Na przykładzie bociana białego zwrócimy uwagę na ochronę terenów otwartych - łąk i pól.

 
      - zajęcia letnie
 
1.    Poznajemy owady na łące i  w ogrodzie
Prelekcja na temat owadów, które występują na łąkach oraz odwiedzają nasze balkony i ogrody. Podczas zajęć zwracamy uwagę na bioróżnorodność łąk i potrzebę jej ochrony oraz na bioróżnorodność w naszych ogrodach, tak by stały się bardziej przyjazne owadom zapylającym. Dla najmłodszych grup zajęcia maja na celu przybliżenie budowy i biologii owadów. Uczniowie uczą się rozpoznawania najbardziej pospolitych gatunków. Starsze grupy dodatkowo zwrócą uwagę na rolę jaką pełnią owady w przyrodzie i w naszym życiu. Poznają zagrożenia oraz ochronę owadów zapylających. Dowiedzą się o tym w jaki sposób ochronić zapylacze we własnym otoczeniu – na balkonie czy ogrodzie. Zajęcia odbywają się w  formie warsztatów składających się z części teoretycznej – prelekcja w sali edukacyjnej oraz części praktycznej, podczas której na pobliskiej łące uczniowie uczą się obserwować i rozpoznawać owady oraz w szkole w formie prelekcji.

2.     Wodne bezkręgowce
Zajęcia mają na celu poznanie organizmów bezkręgowych, które żyją w wodzie oraz ich roli w środowisku. Temat zajęć realizowany zarówno w szkole jak i na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Zajęcia szkolne polegają na prelekcji na temat wodnych bezkręgowców oraz poprzez gry i zabawy naukę ich rozpoznawania. Zajęcia realizowane w Parku dodatkowo uzupełnione są o część praktyczną, podczas której uczniowie z pomocą prowadzącego dokonują zbioru materiału ze zbiornika wodnego lub z rzeki i po powrocie do sali za pomocą kluczy i binokularów uczą się rozpoznawać organizmy żyjące w wodzie.
 
3.    Ptaki drapieżne Mazurskiego Parku Krajobrazowego
Zajęcia na temat bioróżnorodności ptaków drapieżnych występujących na terenie Mazurskiego Parku Krajobrazowego. W trakcie prelekcji uczestnicy zapoznają się  z różnorodnością gatunków, ich biologią i ochroną. Uczniowie poznają zagrożenia związane z tą grupą ptaków oraz nauczą się je rozpoznawać. Podczas lekcji prowadzonych w Parku zapraszamy do odwiedzenia Izby Przyrodniczej, gdzie prezentowane są liczne eksponaty ptaków drapieżnych.
 
 
 
Mazurski Park Krajobrazowy
Krutyń 66, 11-710 Piecki
Tel./fax 89 742 14 05
e-mail: krutyn@mazurskipark.pl
osoby do kontaktu:
Martyna Kwiatkowska – st. specjalista ds. edukacji
Judyta Gencza – st. specjalista ds. dydaktyki i promocji
Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę