Krutyń fot. Waldemar Bzura Krutyń fot. Waldemar Bzura
Rzeka Krutynia fot. Waldemar Bzura Rzeka Krutynia fot. Waldemar Bzura

OGLĄDASZ STRONĘ ARCHIWALNĄ PARKU

ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ:

www.mpk.warmia.mazury.pl

www.mazurskipark.pl

powrót

O czym należy pamietać w Parku ?

Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych Mazurskiego Parku Kraj­obrazowego wymaga od przebywających tutaj przestrzegania następujących przepisów (w myśl ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody), które zabraniają:
 
- wjazdu do lasu pojazdami silnikowymi i zaprzęgowymi poza drogami publicznymi lub leśnymi oznakowanymi drogowskazami,
- zanieczyszczania gleby i wód (nie wolno używać środków myjących i piorących i myć pojazdów w zbiornikach i w ich pobliżu),
- zaśmiecania,
- rozkopywania gruntu, rozgarniania ściółki i niszczenia grzybów o raz grzybni,
- niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów i innych roślin,
- niszczenia znaków i tablic oraz urządzeń turystycznych i technicznych,
- zbierania płodów runa leśnego w rezerwatach i w oznakowanych miejscach zabronionych,
- biwakowania poza miejscami wyznaczonymi,
- wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia nor i mrowisk,
- płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania zwierząt,
- puszczania psów luzem,
- zakłócania ciszy,
- palenia ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi,
- wypalania traw, trzcin i turzyc,
- używania silników spalinowych do łodzi i skuterów wodnych na wodach
  objętych przepisami o strefie ciszy
(wszystkie jeziora Parku oprócz jezior: Śniardwy, Mikołajskie, Bełdany, Guzianka Wielka, Guzianka Mała).

Nad przestrzeganiem prawidłowego zachowania się przebywających na terenie Parku czuwają Służby Mazurskiego Parku Krajobrazowego, Służby Leśne, Policja, Straż Rybacka.
Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę