fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
powrót

Szlak kajakowy w rez. Krutynia (Górna)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wyznaczył szlak kajakowy w granicach rezerwatu Krutynia (tzw. Górna). To pierwszy tego typu szlak wyznaczony w warmińsko-mazurskich rezerwatach przyrody.

Rezerwat przyrody Krutynia został ustanowiony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 22 kwietnia 1983 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie kresowych stanowisk zespołów leśnych na obszarze Pojezierza Mazurskiego i Sandru Mazursko-Kurpiowskiego, Jeziora Krutyńskiego z charakterystycznymi zespołami roślinności wodnej oraz malowniczego odcinka rzeki Krutyni z interesującą i bogatą mikroflorą i mikrofauną.

Szlak kajakowy rzeki Krutyni jest uznawany za najpiękniejszy w Polsce i najpopularniejszy w całej Europie. Długość całego szlaku, licząc od wsi Zyndaki do jeziora Bełdany wynosi około 102 km. Dwa jego odcinki przebiegają przez rezerwaty przyrody: Krutynia (tzw. Górna), położony na gruntach Nadleśnictwa Strzałowo oraz Krutynia (tzw. Dolna), na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie. Rezerwat Krutynia (tzw. Górna) obejmuje 2,5-kilometrowy odcinek rzeki Krutynia (od jazu między jeziorem Mokrym i jeziorem Krutyńskim poprzez  jezioro Krutyńskie do okolic wsi Krutyń).

Ze względu na fakt, że szlak kajakowy obejmujący rzekę Krutynię istniał jeszcze przed ustanowieniem rezerwatu przyrody oraz że cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem i doskonale promuje wartości przyrodnicze Warmii i Mazur, uznano za zasadne udostępnienie rezerwatu do uprawiania turystyki kajakowej.

Szlak kajakowy wyznaczony został wyłącznie w obrębie wód i w związku z korzystaniem z niego nie dopuszczono składowania i wodowania kajaków oraz wysiadania z kajaków. Wysiadanie na brzeg dopuszczono wyłącznie w sytuacjach zagrażających życiu i bezpieczeństwu uczestników spływu oraz konieczności przeniesienia sprzętu pływającego przez przenoskę na jazie zlokalizowanym między jeziorem Mokrym i jeziorem Krutyńskim.

Ponadto w rezerwacie przyrody zabrania się między innymi ruchu pieszego, rowerowego, pozyskiwania roślin i grzybów, połowu ryb, czy też biwakowania. Łamanie zakazów obowiązujących w rezerwatach przyrody jest, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, wykroczeniem za które grozi kara aresztu lub grzywny.

Popularność szlaku kajakowego rzeki Krutyni spowodowała, że w ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z nasilającą się i niekontrolowaną turystyką kajakową w granicach rezerwatu przyrody Krutynia (tzw. Górna). Obecność turystów na tym terenie prowadzi do niszczenia roślinności, niekontrolowanej penetracji rezerwatu przyrody, płoszenia zwierząt, w tym gniazdujących tam rzadkich i chronionych gatunków ptaków, oraz degradacji strefy brzegowej rzeki Krutyni.

Dlatego też Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wraz z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Olsztynie oraz Dyrekcją Mazurskiego Parku Krajobrazowego, podjął decyzję o wzmożeniu kontroli przestrzegania przepisów ustawy o ochronie przyrody w granicach rezerwatu i - w uzasadnionych przypadkach - o powiadamianiu organów ścigania. Przy granicy rezerwatu przyrody stanęły również tablice informujące turystów o zakazie wstępu, w tym wodowania kajaków, oraz o możliwości przepłynięcia przez rezerwat, jednak bez wysiadania na brzeg.

Do pobrania:

Zarządzenie nr 36 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia szlaku kajakowego w rezerwacie przyrody "Krutynia" (tzw. Górna)

źródło: RDOŚ  Olsztyn

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę