fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
powrót

Postępy w realizacji projektu w ramach RPO WiM 2014-2020

W sierpniu 2018 r. Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przystąpił do realizacji projektu Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Lata 2014-2020 (więcej o Projekcie).

W 2018 roku, Mazurski Park Krajobrazowy zakupił w w ramach Projektu literaturę fachową do realizacji zajęć i pracy w terenie. W chwili obecnej trwają prace związane z realizacją dwóch zadań inwestycyjnych mających na celu podniesienie standardu bazy technicznej naszego Parku, tj. "Budowa ścieżki edukacyjnej wokół stawu w Pieckach" oraz "Adaptacja budynku gospodraczego na potrzeby Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Bocianów i budowa wiaty edukacyjnej".

W ramach zadania "Budowa ściezki edukacyjnej wraz z infrastruktura turystyczną wokół stawu w Pieckach" powstała juz wiata edukacyjna wraz z miejscem na ognisko, ścieżka piesza oraz kładka piesza.

UWAGA! Obiekt nie jest jeszcze udostępniony do użytku.

 "Budowa ścieżki edukacyjnej wokół stawu w Pieckach"

Inwestycją jest objęta północna, południowa i zachodnia część stawu. Projekt zakłada wykonanie ścieżek, kładek i pomostów edukacyjnych wraz z infrastrukturą turystyczną i rekreacyjną w postaci tablic informacyjnych i edukacyjnych, wiat, miejsca na ognisko oraz miejsc wypoczynku.

Projekt zakłada wykonanie:
- 529,98 mb kładek,
- 354,55
mb pomostów,
- 1014
mb ścieżek ziemnych,
- 2 wiat obserwacyjnych,
- 8 tablic edukacyjnych,
- 8 tablic informacyjnych,
- 1 miejsca na ognisko,
- 7 ławek i 4 koszy na śmieci.

Realizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa gdyby nie pomoc i zaangażowanie Gminy Piecki i Pani Wójt Agnieszki Kurczewskiej.

"Adaptacja budynku gospodraczego na potrzeby Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Bocianów i budowa wiaty edukacyjnej"

W ramach działania obecny budynek gospodarczy przy siedzibie Parku jest adaptowany do potrzeb Ośrodka Okresowej Rehabilitacji Bocianów. Przy bramie wjazdowej ma powstać wiata pełniąca funkcję klasy-otwartej sali edukacyjnej.

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę