fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
powrót

Ogłaszamy konkurs plastyczny pt. Staw ostoją różnorodności biologicznej

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Piecki do udziału w konkursie plastycznym pt. "Staw ostoją różnorodnosci biologicznej".Celem konkursu jest zwrócenie uwagi lokalnej społeczności na różnorodność biologiczną małych zbiorników wodnych - stawów oraz możliwości ich wykorzystania dla potrzeb nauki, dydaktyki, turystyki i rekreacji. Polega on na wykonaniu i przedstawieniu do oceny rysunku (obrazka), prezentującego staw oraz organizmy w nim występujące. Technika wykonania pracy jest dowolna, ale wykluczone są formy przestrzenne (makiety, modele 3D). Praca nie może być większa niż format A3. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Piecki – dzieci, młodzież i dorośli.

Każdej pracy należy nadać tytuł oraz dołączyć do niej formularz zgłoszeniowy zawierający imię i nazwisko autora pracy, wiek, nazwę szkoły lub instytucji (jeśli dotyczy) oraz tytuł, jak również zgodę na udział w konkursie i przetwarzanie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie.

UWAGA! Prace uczestników powinny być opisane na odwrocie w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie autora.

Prace należy składać osobiście lub pocztą w siedzibie Mazurskiego Parku Krajobrazowego Krutyń 66, 11-710 Piecki, w kopercie z dopiskiem: „Konkurs plastyczny Piecki 2018”. Na zgłoszenia czekamy do 28.09.2018 (piątek).

Do pobrania:

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIOWA

PLAKAT

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę