fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
powrót

Ochrona rezerwatu przyrody Krutynia

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie wraz z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Olsztynie i Dyrekcją Mazurskiego Parku Krajobrazowego podjęły współpracę w zakresie uregulowania ruchu turystycznego w rezerwacie ,,Krutynia''. 

W dniu 20 kwietnia 2018 r. w siedzibie Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni odbyło się spotkanie poświęcone uregulowaniu ruchu turystycznego w rezerwacie przyrody „Krutynia” (zwanym „Krutynią Górną”). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, Urzędu Gminy w Pieckach, Starostwa Powiatowego w Mrągowie, Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, Stowarzyszenia Szlak Krutyni, oraz Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni.

Wciąż nasilająca się i niekontrolowana turystyka kajakowa w granicach rezerwatu przyrody „Krutynia” prowadzi do niszczenia roślinności, niekontrolowanej penetracji rezerwatu przyrody, płoszenia zwierząt w tym gniazdujących tam rzadkich i chronionych gatunków ptaków oraz degradacji strefy brzegowej rzeki Krutyni w „zwyczajowym” punkcie wodowania kajaków. Taka aktywność rekreacyjna narusza przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142, z późn. zm.), w szczególności zakazy wymienione w art. 15 ust. 1 (m.in. ruchu pieszego, uprawiania sportów wodnych i motorowych, pływania i żeglowania).

Uwzględniając fakt, że rezerwat nie został udostępniony do celów turystycznych, Regionalna  Dyrekcja Ochrony środowiska w Olsztynie, wraz z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Olsztynie oraz Dyrekcją Mazurskiego Parku Krajobrazowego, podjęły decyzję o wzmożeniu kontroli przestrzegania przepisów ustawy o ochronie przyrody w granicach rezerwatu i w uzasadnionych przypadkach powiadamianiu organów ścigania.

Deklarujemy wsparcie lokalnym firmom zajmującym się organizacją spływów kajakowych szlakiem Krutyni w poszukiwaniu alternatywnego miejsca wodowania kajaków, które zlokalizowane będzie poza granicami rezerwatu przyrody i jednocześnie możliwie blisko jego granic.

Informujemy jednocześnie, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie przystąpi do opracowania zasad udostępnienia rezerwatu do celów turystyki kajakowej, mając na celu wyznaczenie szlaku kajakowego na wodach rzeki Krutyni i jeziora Krutyńskiego, bez możliwości wodowania w obrębie rezerwatu.

 

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę