fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura

Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Warmia_Mazury  YouTube_Warmia_Mazury


Znajdź nas na Facebooku!


powrót

O bezpieczeństwie na obszarach wodnych i w górach

Bezpieczeństwo wypoczywających nad wodą oraz w górach podczas trwającego sezonu urlopowego było przedmiotem spotkania Rady ds. Ratownictwa przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, któremu przewodniczył Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Aktualnie zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonywanie ratownictwa wodnego posiada 116 podmiotów. Oprócz nich ratownictwem wodnym zajmują się również jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP (501 jednostek, w tym 45 specjalistycznych grup ratownictwa wodno-nurkowego) oraz ochotnicze straże pożarne. Policja podejmuje działania na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodzie poprzez 4 komisariaty specjalistyczne (w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu), 6 komórek wodnych (w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Gdańsku, Olsztynie i Szczecinie) oraz poprzez komórki sezonowe – powoływane na okres wakacyjny.

Rada ds. Ratownictwa jest organem opiniodawczo-doradczym i pomocniczym Ministra w sprawach z zakresu nadzoru nad ratownictwem górskim i wodnym oraz w sprawach związanych z działaniami ratowniczymi prowadzonymi przez ochotnicze straże pożarne. Do jej zadań należy między innymi: wyrażanie opinii dotyczących obowiązujących i projektowanych regulacji prawnych mających wpływ na bezpieczeństwo osób przebywających w górach i na obszarach wodnych oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej; formułowanie propozycji zasad współpracy z organami administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego oraz wojewodów; przedstawianie informacji o funkcjonowaniu ratownictwa górskiego i wodnego oraz problemów bieżących dotyczących organizacji ratowniczych; przedstawianie propozycji inicjatyw mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat ratownictwa górskiego i wodnego oraz promocję wolontariatu.

W skład Rady wchodzą: przewodniczący – Minister Jarosław Zieliński, zastępca – Andrzej Świderek – Dyrektor Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawiciele między innymi podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa górskiego, podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, samorządów, Komendy Głównej Policji i Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Tematem obrad Rady były również kwestie związane z upowszechnianiem wiedzy na temat ratownictwa wodnego i górskiego oraz promocji wolontariatu ratowniczego (m.in. w kontekście docierających informacji o braku ratowników wodnych). Minister Zieliński zachęcał członków Rady do podejmowania inicjatyw w tym zakresie, jak również do przedstawiania propozycji przedsięwzięć, w które Ministerstwo mogłoby się także zaangażować.

Więcej: https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/16278,Minister-Jaroslaw-Zielinski-o-bezpieczenstwie-nad-woda-i-w-gorach.html

Źródło: MSWiA

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę