fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura

Instytucja Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Warmia_Mazury  YouTube_Warmia_Mazury


Znajdź nas na Facebooku!


powrót

Nie wypalaj traw – to zagraża życiu i niszczy przyrodę

Przedwiośnie to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Rolnicy  wypalają nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Rzeczywistość wskazuje jednak, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych zmian w środowisku naturalnym.

Nieużytki, wbrew swojej nazwie, potrafią być użyteczne pod względem przyrodniczym. A to dlatego, że zamieszkuje je wiele gatunków roślin i zwierząt, w tym także chronionych. Podczas wypalania traw niszczone są miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach. Zdarza się, że palą się gniazda już zasiedlone, w których znajdują się jaja lub pisklęta (np. znanych nam skowronków). W płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych, które nie mają szansy ucieczki tj.: płazy (żaby, ropuchy), gady (węże, jaszczurki) oraz ssaki (krety, ryjówki, jeże, zające, lisy, myszy i inne drobne gryzonie). Nie można zapomnieć o pożytecznych bezkręgowcach, tj. dżdżownice (które mają pozytywny wpływ na żyzność gleby), mrówki (które „przewietrzają” glebę) oraz owady drapieżne np. biedronki (które pomagają w walce ze szkodnikami). Płomienie i dym zabijają również owady zapylające tj. pszczoły, trzmiele, motyle, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin. Łąka po wypaleniu staje się jałowa. Ogień hamuje asymilację azotu z powietrza oraz proces gnicia pozostałości roślinnych, które tworzą urodzajną warstwę gleby. Wypalona łąka potrzebuje kilku lat na regenerację.

Z wypalaniem traw wiąże się także wysokie zagrożenie pożarowe. Jeśli chodzi o pożary traw, to za ponad 94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek. Podpalacze tłumaczą, że kontrolują sytuację, ale wystarczy, że wiatr zmieni kierunek lub siłę i nad ogniem nie można zapanować. Niestety takie „kontrolowane” pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą się na pobliskie lasy i zabudowania, co wiąże się z bezpośrednim zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi.

Wypalanie traw jest nie dość, że środowiskowo i społecznie szkodliwe, to także surowo zabronione. Zgodnie z art. 124 ustawy o ochronie przyrody, „zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Natomiast art. 131 p. 12 tejże ustawy głosi, że „kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”. Dodatkowo oprócz terenów otwartych przed pożarami chroni się też lasy. Ustawa o lasach art. 30 ust. 3  głosi: "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia oraz wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”. Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje tj. kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość może wynosić od 20 do 5000 zł.  Dodatkowo kodeks karny stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Za wypalanie traw grożą, oprócz kar nakładanych przez policję czy prokuraturę, także dotkliwe kary finansowe nakładane przez Agencję Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa w postaci zmniejszenia od 5 do 25%, a w skrajnych przypadkach nawet odebrania, należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich za dany rok. 

Podsumowując, wypalanie traw się po prostu nie opłaca. Nie dość, że niszczymy przyrodę, wyjaławiamy glebę, stwarzamy bezpośrednie zagrożenie, to możemy ponieść wysoka karę. W związku z tym apelujemy, aby nie wypalać traw ani nieużytków.  Nie niesie to za sobą żadnych pozytywnych skutków.

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę