fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
fot. W. Bzura fot. W. Bzura
powrót

Nowe aleje i szpalery drzew w Mazurskim PK

   W dniach 25 kwietnia – 04 czerwca pracownicy Mazurskiego Parku Krajobrazowego zrealizowali zadanie dotyczące alei i szpalerów drzew z projektu nt.: „Nasadzenia drzew gatunków rodzimych w ramach czynnej ochrony bioróżnorodności w Mazurskim Parku Krajobrazowym oraz utrzymanie Ośrodka Okresowej Rehablitacji Bocianów w Krutyni” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Celem zadania było uzupełnienie i zabezpieczenie w przyszłości siedlisk jakie tworzą aleje oraz szpalery drzew w Mazurskim Parku Krajobrazowym. Dodatkowo lokalizacja nasadzeń na terenach otwartych urozmaici i wzbogaci krajobraz Parku.Łącznie posadzono 100 lip drobnolistnych (Tilia cordata) i 80 dębów szypułkowych (Quercus robur). Drzewa zostały spionizowane oraz opalikowane i podwiązane taśmami ogrodniczymi, co zabezpieczy je przed mocniejszymi wiatrami. Nasadzenia wykonano przy drogach gminnych łączących miejscowości Ukta – Kadzidłowo oraz Wojnowo – Majdan oraz przy drodze dojazdowej do Klasztoru Żeńskiego Stroobrzędowców w Wojnowie.

Projekt mógł zostać zrealizowany tylko dzięki współpracy z Gminą Ruciane-Nida na podstawie umowy o współpracy partnerskiej w zakresie działań na rzecz ochrony krajobrazu kulturowo-przyrodniczego oraz czynnej ochrony przyrody związanej z zadrzewieniami podpisanej w tym roku. 

   Zadrzewienia w postaci alei oraz szpalerów drzew wiekowych stanowią ostoję dla wielu organizmów żywych, często nielicznych lub rzadkich na terenie naszego kraju, zagrożonych, chronionych prawem krajowym lub unijnym. Aleje oraz szpalery wykorzystywane są jako miejsca rozrodu, wychowu młodych, są miejscami odpoczynku lub po prostu miejscami występowania innych organizmów. Z tego typu siedlisk mogą korzystać niemal wszystkie organizmy żywe w tym chronione grzyby np.: ozorek dębowy (Fistulina hepatica), porosty np. odnożyca jesionowa (Ramalina fraxinea), owady np: pachnica dębowa (Osmoderma barnabita) ptaki np.: pójdźka (Athene noctua), ssaki np.: nocek rudy (Myotis daubentonii) i wiele innych z każdej wymienionej grupy. Dodatkowo ciągi tego typu stanowią korytarze ekologiczne wielu gatunków zwierząt.

   W ostatnich latach ilość alej i szpalerów wiekowych drzew, maleje lub one same są coraz mniejsze ze względu na ubytki spowodowane naturalnymi uszkodzeniami lub wycinką spowodowaną kolizjami inwestycyjnymi. Niestety jednocześnie nie prowadzono odpowiedniego uzupełniania tych braków spowodowanych cyklicznym usuwaniem pojedynczych drzew, ze względu na ich stan zdrowotny i zagrożenie życia i mienia. Sadzono niedostateczną ilość młodych roślin które charakteryzowały się dużym obumieraniem lub poprzez nieuwagę pracowników wykonujących prace porządkowe poboczy dróg, sadzonki były niszczone. Częstokroć po 2-3 latach na nowo posadzonej alei przydrożnej pozostawał jedynie niewielki procent drzew.

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę