Grodzisko wczesnośredniowieczne Grodzisko wczesnośredniowieczne
Lidzbark na starej pocztówce Lidzbark na starej pocztówce
Lidzbark na starej pocztówce Lidzbark na starej pocztówce
Muzeum etnograficzne Muzeum etnograficzne
Muzeum etnograficzne Muzeum etnograficzne

Witamy Państwa

Nowa strona internetowa Welskiego Parku Krajobrazowego

WPK.WARMIA.MAZURY.PL

 

 

 

 

  

Historia

Wartości krajobrazowe Parku niewątpliwie wzbogacają liczne obiekty dziedzictwa kulturowego, składają się na nie:

– obiekty architektury (zabytkowe budowle sakralne, budynki mieszkalne i gospodarcze z XIX w., budowle przemysłowe oraz użytecznooeci publicznej),

– założenia i układy przestrzenne; (zespoły dworsko-pałacowe, zabytkowe założenia zieleni),

– obiekty historyczne; (stanowiska archeologiczne głównie z okresu późnego średniowiecza),

– miejsca pamięci narodowej.

Atrakcyjność kulturowa parku wiąże się zarówno z przeszłością historyczną tego obszaru, jak i połączenia reliktów architektury z interesującym krajobrazem rozpatrywanym w kategoriach przemian kultury i gospodarki na tych cennych przyrodniczo terenach. We współczesnej turystyce właśnie zlepek cech, różnorodność rodzajowa walorów turystycznych i możliwość ich wielostronnego wykorzystania turystycznego, stanowią ważne kryteria atrakcyjności turystycznej regionu i miejscowości. Powodem takiej tendencji w ocenie uwarunkowań rozwojowych turystyki są coraz silniej występujące w światowej turystyce zrównoważonej trendy łączenia celów wypoczynkowych z poznawczymi i aktywny stosunek do odwiedzanego środowiska.

Więcej informacji związanych z historią regionu w którym leży nasz Park można odnaleźć w „Przewodniku kulturowym Welskiego Parku Krajobrazowego” oraz w „Przewodniku po zabytkach kultury materialnej Welskiego Parku Krajobrazowego”.

 

 

Do pobrania:

 

„Przewodnik kulturowy po Welskim Parku Krajobrazowym” – pobierz (.pdf)

„Przewodnik po zabytkach kultury materialnej Welskiego Parku Krajobrazowego”. – pobierz (.pdf)  

 

Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz Dylewskich
Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę