Witamy Państwa

Nowa strona internetowa Welskiego Parku Krajobrazowego

WPK.WARMIA.MAZURY.PL

 

 

 

 

  

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie nr 518370-N-2019 z dnia 2019-02-27 r.

Welski Park Krajobrazowy: Budowa ścieżki przyrodniczej nad jeziorem Lidzbarskim wraz z wieżą obserwacyjną oraz budowa wieży obserwacyjnej w Tuczkach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

 

Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Szczegóły zamówienia są dostępne na sronie LINK

 

 

Ogłoszenie nr 660191-N-2018 z dnia 2018-12-11 r. 

Welski Park Krajobrazowy: Zagospodarowanie terenu przy siedzibie Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu wraz z budową wiaty
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

 

Tak
Nazwa projektu lub programu 
Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Szczegóły zamówienia są dostępne na sronie LINK


Ogłoszenie nr 660028-N-2018 z dnia 2018-12-11 r. 

Welski Park Krajobrazowy: Budowa stacji meteorologicznej w miejscowości Jeleń wraz z zagospodarowaniem terenu.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu 

Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Szczegóły zamówienia są dostępne na stronie internetowej LINK


 

Ogłoszenie nr 659213-N-2018 z dnia 2018-12-07 r.

Welski Park Krajobrazowy: Roboty budowlane w zakresie rozbudowy infrastruktury na terenie Walskiego Parku krajobrazowego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

 


Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia objęty jest dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej Projekt pn. „Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko - Mazurskiego” nr RPWM.05.03.00-28-0007/18

Szczegóły zamówienia dostępne są na stronie Link 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie nr 645198-N-2018 z dnia 2018-11-07 r. 

Welski Park Krajobrazowy: Zagospodarowanie terenu przy siedzibie Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu wraz z budową wiaty
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu 
Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Szczegóły zamówienia znajdują się na stronie Link

 

 

 

Ogłoszenie nr 644494-N-2018 z dnia 2018-11-06 r. 

Welski Park Krajobrazowy: Budowa stacji meteorologicznej w miejscowości Jeleń wraz z zagospodarowaniem terenu.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu 

Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Szczegóły zamówienia znajdują się na stronie Link

 

 

 

 

 

 

 

 


Ogłoszenie nr 621289-N-2018 z dnia 2018-09-25 r. 

Welski Park Krajobrazowy: Budowa ścieżki przyrodniczej nad jeziorem Lidzbarskim wraz z wieżą obserwacyjną oraz budowa wieży obserwacyjnej w Tuczkach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu 
Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na Lata 2014-2020

Szczegóły zamówienia znajdują się na stronie Link

 Ogłoszenie nr 621418-N-2018 z dnia 2018-09-25 r. 

Welski Park Krajobrazowy: Zagospodarowanie terenu przy siedzibie Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu wraz z budową wiaty
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu 
Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Szczegóły zamówienia zamówienia znajdują sie na stronie Link 

Ogłoszenie nr 621371-N-2018 z dnia 2018-09-26 r. 

Welski Park Krajobrazowy: Budowa stacji meteorologicznej w miejscowości Jeleń wraz z zagospodarowaniem terenu.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu 

Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Szczegóły zamówienia znajdują się na stronie Link

Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz Dylewskich
Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę