Witamy Państwa

Nowa strona internetowa Welskiego Parku Krajobrazowego

WPK.WARMIA.MAZURY.PL

 

 

 

 

  

Współpraca z zagranicą

Porozumienia powstające na tle międzynarodowym są ważną częścią działalności Welskiego Parku Krajobrazowego. Każdy kolejny rok współpracy międzynarodowej to nowy etap pozwalający na ciągły rozwój, a także dający szanse na nowe porozumienia.  

Działania mające na celu współpracę międzynarodową rozpoczęte zostały w 1997 r. Pierwsze porozumienie Welski Park Krajobrazowy nawiązał z Naturpark Drömling, które ostatecznie podpisano 08.06.1998 roku. Założeniem podpisania partnerstwa było i jest prowadzenie wspólnej działalności na rzecz edukacji ekologicznej oraz ochrony przyrody. Współpraca ta trwa nadal owocując corocznymi wymianami dzieci i młodzieży polsko-niemieckiej. 

Druga współpracą, którą nawiązał Welski Park było porozumienie z Amerykańskim Korpusem Pokoju. Inicjatywa ta polegała na zatrudnieniu na okres dwóch lat ochotnika będącego specjalistą do spraw ochrony środowiska. Miała ona na celu opracowanie i wdrożenie konkretnych programów z zakresu edukacji ekologicznej, poszerzenie ogólnie pojętej świadomości ekologicznej oraz wszelkie inne działania zmierzające do aktywizacji społeczeństwa na rzecz ochrony środowiska. Efektem podjętego działania było podpisanie porozumienia w 1999 roku. 

Po kilkunastu latach istnienia powstała kolejna nowa inicjatywa międzynarodowa. Jest nią wstąpienie do Federacją Europrac, która zrzesza  przede wszystkim instytucje i organizacje odpowiedzialne za ochronę przyrody na terenach Europy.  Obecnie porozumienia istnieje nadal przynosząc obopólne korzyści. 

 

Poniżej znajdują się adresy stron internetowych instytucji, z którymi współpracuje Welski Park Krajobrazowy:

Federacja Europrac 

Naturpark Droemling 

Amerykański Korpus Pokoju w Polsce


Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz Dylewskich
Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę