Kładka na rzece Wel (fot. K.Wittbrodt) Kładka na rzece Wel (fot. K.Wittbrodt)
Zachód Słońca Zachód Słońca
Czerwony szlak PTTK Czerwony szlak PTTK

Witamy Państwa

Poznaj lepiej nasz region:

  

Zachęcamy do odwiedzin Parkowego 

 

 

 

 

 

  

Turystyka

Obszar Welskiego Parku Krajobrazowego ukształtowany został podczas ostatniego zlodowacenia, czyli około 22-17 tysięcy lat temu. Jedną z cech tego krajobrazu, nazywanego krajobrazem młodogla

   Obszar Welskiego Parku Krajobrazowego ukształtowany został podczas ostatniego zlodowacenia, czyli około 22-17 tysięcy lat temu. Jedną z cech tego krajobrazu, nazywanego krajobrazem młodoglacjalnym, jest duża liczba jezior dzięki którym Park jest popularnym rejonem wypoczynkowym. Najbardziej atrakcyjnym elementem krajobrazu jest dolina rzeki Wel, która na terenie Parku zatacza cztery duże zakola. Wel tworzy liczne meandry i starorzecza często zmieniając kierunek przepływa przez liczne jeziora, mokradła i wilgotne łąki. Obszar WPK stanowi dogodny teren do uprawiania turystyki pieszej (krajoznawczej, przyrodniczej), której służą szlaki piesze i ścieżki dydaktyczne. Walory przyrodnicze WPK są szczególnie atrakcyjne do uprawiania turystyki przyrodniczej - choć najczęściej bywa ona łączona z turystyką pieszą (i dlatego tworzy się najwięcej pieszych ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych), to również turystyka rowerowa i kajakowa mogą być doskonałą okazją do poznawania przyrody Parku (jako inna forma turystyki przyrodniczej).

   Istotnym elementem przyrodniczym Welskiego Parku Krajobrazowego są jeziora polodowcowe, głównie typu rynnowego, najczęściej długie, wąskie, o stromych brzegach, znacznych głębokościach i niewyrównanym dnie, układające się w ciągi połączone ciekami. Jeziora WPK zalicza się w większości do zbiorników  eutroficznych (bogatych w substancje odżywcze). Ich strefę przybrzeżną cechuje strefowy układ roślinności wodnej szuwarowej.Przepływająca centralnie przez obszar Welskiego Parku Krajobrazowego rzeka Wel to największy lewobrzeżny dopływ Drwęcy (o długości 95,8 km licząc od wypływu z jeziora Dąbrowa Mała).

   Dzięki stosunkowo niewielkiej ingerencji człowieka zarówno w kształt koryta rzeki, jak i w jej dolinę, pozostały one prawie niezmienione co jest rzadkością w skali kraju i Europy. Wel ma zmienny kierunek biegu - od źródeł do m. Cibórz płynie w kierunku południowo–zachodnim, po czym na wysokości j.Lidzbarskiego gwałtownie zmienia bieg na północno-zachodni.

 

 

 

Szlaki piesze:                                                                                         Szlaki rowerowe:                                                                                           

1.Las Nadwelski                                                                          1.Szlakiem największych jezior Welskiego Parku Krajobrazowego                            

2.Ścieżka dydaktyczna "Nad Neliwą"                                           2.Wokół Jeziora Rumian      

3. Wokół Jeziora Okumienek i Jeziora Kiełpińskiego                   3.Do "Piekiełka" 

4. Wokół Jeziora Lidzbarskiego                                                  4.Pętla Ostaszewska

5. Szlak Pieszy Grunwaldzki                                                        5.Północny szlakiem Welskiego Parku Krajobrazowego

                                                                                                   6. Szlak Błękitny

  Pozostałe szlaki:                                    

 1.Szlak kajakowy rzeką Wel                                       

 2. Szlak Samowchodowy Pętli Grunwaldzkiej        

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz Dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę