orlik krzykliwy (fot. M.Modrzewski) orlik krzykliwy (fot. M.Modrzewski)
pełnik europejski (fot. M.Modrzewski) pełnik europejski (fot. M.Modrzewski)
bocian biały (fot. M.Modrzewski) bocian biały (fot. M.Modrzewski)
brzoza niska (fot. M.Modrzewski) brzoza niska (fot. M.Modrzewski)

Witamy Państwa

Nowa strona internetowa Welskiego Parku Krajobrazowego

WPK.WARMIA.MAZURY.PL

 

 

 

 

  

powrót

Użytki Ekologiczne

Użytek ekologiczny jest formą ochrony przyrody, któą można objąć pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt, i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

Na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego znajduje się sześć użytków ekologicznych:

„Bladowo” – obejmuje kompleks zmeliorowanego torfowiska niskiego z dużym obszarem łąk i wilgotnych lasów, o powierzchni 139,04 ha. Na uwagę zasługuje centralna część torfowiska, zachowująca jeszcze stosunkowo największy stopień naturalności. Liczna sieć rowów przekształciła torfowisko, nie mniej jednak swoją ostoję mają tu spośród rzadkich roślin kruszczyk błotny, storczyk szerokolistny i krwisty oraz nasięźrzał pospolity, zaś spośród zwierząt – pokrzewka jarzębata, żuraw, gąsiorek i błotniak stawowy. Rozległe powierzchnie łąk są doskonałym miejscem żerowania dla orlika krzykliwego, którego można tu często zobaczyć. Rozporządzenie Nr 82 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Bladowo" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1715„Chełsty” – zajmuje obszar 14,22 ha na północ od Chełst, po obu stronach rzeki Wel . Obejmuje głęboko wciętą w wysoczyznę rynnę subglacjalną (podlodowcową) z pastwiskami i wilgotnymi, zarastającymi łąkami. Można tu spotkać chronione gatunki roślin – storczyka szerokolistnego i krwistego, kalinę koralową, porzeczkę czarną, a z ptaków – zimorodka. Na odcinku tym rzeka płynie leniwie i ma charakter typowej rzeki nizinnej, jednak już kilkaset metrów dalej (w „Piekiełku”) przekształca się w wartko płynący potok. Rozporządzenie Nr 81 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Chełsty" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105,poz. 1714

 

„Kurojady” – położony jest 3 km na północ od Lidzbarka, w głęboko wciętej rynnie Welu. Obejmuje szeroki pas szuwarów i łąk wokół meandrującej rzeki na powierzchni 2,90 ha. Miejsca gniazdowe mają tu liczne ptaki wodno-błotne. Spośród rzadkiej flory rosną tu: storczyki i koniczyna pagórkowa. Interesującym przyrodniczo jest także strome zbocze po wschodniej stronie rzeki, gdzie występują lasy grądowe z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin. Rozporządzenie Nr 89 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Kurojady" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1722„Torfowisko Wąpiersk” – położone jest na północ od wsi Wąpiersk, po prawej stronie szosy do Koszelew. Zajmuje powierzchnię 6,50 ha. Obejmuje torfowisko wysokie z kilkoma dużymi wyrobiskami potorfowymi. Spośród gatunków roślin charakterystycznych dla tego typu torfowisk rosną tu: żurawina błotna, modrzewnica zwyczajna, bagno zwyczajne, borówka bagienna, bagnica torfowa i rosiczka okrągłolistna. Rozporządzenie Nr 90 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Torfowisko Wąpierskie" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1723„Koszelewki” – obejmuje kompleks zmeliorowanego torfowiska niskiego z licznie występującymi potorfiami – miejscami w których niegdyś wydobywano torf a obecnie poprzez wypełnienie wodą siedlisko wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt, o powierzchni 516 ha. Znajdują się tu stanowiska takich roślin jak m.in. kruszczyk błotny, storczyk szerokolistny i krwisty. Ponadto bezpośrednie sąsiedztwo stawów rybnych sprawia, że można tu zaobserwować m.in. żurawie, czajki, kormorany, czaple siwe i białe, bielika, a także rybołowa. Rozporządzenie Nr 93 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Koszelewki" Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2009 r. Nr 105, poz. 1726"Studnia Nietoperzowa Zalesie" studnia będąca miejscem zimowania nietoperzy. Rozporządzenie Nr 47 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 października 2002 roku w sprawie uznania za użytek ekologiczny Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2002 r. Nr 130, poz. 1831

Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz Dylewskich
Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę