orlik krzykliwy (fot. M.Modrzewski) orlik krzykliwy (fot. M.Modrzewski)
pełnik europejski (fot. M.Modrzewski) pełnik europejski (fot. M.Modrzewski)
bocian biały (fot. M.Modrzewski) bocian biały (fot. M.Modrzewski)
brzoza niska (fot. M.Modrzewski) brzoza niska (fot. M.Modrzewski)

Witamy Państwa

Nowa strona internetowa Welskiego Parku Krajobrazowego

WPK.WARMIA.MAZURY.PL

 

 

 

 

  

Przyroda

Duże zróżnicowanie krajobrazowe i siedliskowe, stosunkowo niewielka gęstość zaludnienia oraz oddalenie od większych ośrodków miejskich i przemysłowych sprzyjają bogactwu flory i fauny. Największą ostoją różnorodności gatunkowej WPK są torfowiska i wilgotne łąki zagospodarowane ekstensywnie.
O bogactwie flory Parku świadczy zarejestrowanie tu ponad 900 gatunków roślin naczyniowych i 269 gatunków mchów i wątrobowców. Wśród chronionych gatunków roślin spotkać tu można pełnika europejskiego, wawrzynka wilczełyko, lipiennika Loesela, brzozę niską, gwiazdnicę grubolistną, główkę długoostrogową, kruszczyka błotnego, wielosiła błękitnego oraz najcenniejszy składnik flory Welskiego PK – skalnicę torfowiskową.

Fauna WPK, który pod względem zoogeograficznym należy do krainy południowobałtyckiej, ma charakter typowy dla obszarów pojeziernych. Na terenie Parku występuje 317 gatunków bezkręgowców, a wśród nich takie gatunki jak postojak wiesiołkowiec, zalotka spłaszczona, zalotka białoczelna, żagnica zielona, trzepla zielona czy gałeczka rzeczna. Ilość kręgowców rozmnażających się lub prawdopodobnie rozmnażających się na terenie Parku liczy 270 gatunków w tym 39 gatunków ryb i kręgoustych (m.in. minóg strumieniowy, różanka, piskorz, koza, pstrąg potokowy), 13 gatunków płazów(m.in. kumak nizinne, grzebiuszka ziemna, traszka grzebieniasta), 6 gatunków gadów (m.in. żmija zygzakowata czy jaszczurka zwinka), ok.160 gatunków ptaków (m.in. bączek, bąk, bocian czarny, dzięcioł czarny, jarzębatka, muchołówka mała, orlik krzykliwy, podróżniczek, rybitwa czarna, zimorodek czy zielonka) oraz 47 gatunków ssaków (m.in. łoś, bóbr, wilk, smużka, mroczek późny, borowiaczek, mopek).

Na terenie Parku znajdują się następujące obszary i obiekty chronione: 4 rezerwaty przyrody, 5 użytków ekologicznych, 28 pomników przyrody w tym dwie aleje pomnikowe (w Lidzbarku i w Prętkach) oraz 3 obszary Natura 2000. Ponadto w najbliższej okolicy Parku znajduje się 7 obszarów chronionego krajobrazu. 


Do pobrania (.pdf):

Mapa turystyczna Welskiego Parku Krajobrazowego

Przewodnik: "Płazy i gady Welskiego Parku Krajobrazowego"

Przewodnik: "Ichtiofauna rzeki Wel i jej dopływów"

Przewodnik przyrodniczy po Welskim Parku Krajobrazowym

   
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz Dylewskich
Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę