Witamy Państwa

Poznaj lepiej nasz region:

  

Zachęcamy do odwiedzin Parkowego 

 

 

 

 

 

  

EDUKACJA

Oferta edukacyjna

Welskiego Parku Krajobrazowego

Rok szkolny 2020 / 2021

 

I. Tabela zawiera propozycje zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych:

 

TEMATY ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

 

OPIS

 

„Zgadnij, którym zwierzakiem jesteś?”

Gra edukacyjna w trakcie której omówione zostają gatunki ssaków występujących na terenie WPK. Dodatkowo przybliżone zostają ich charakterystyczne dla danego gatunku zachowania.

 

 „Warstwy lasu”

Uczestnicy zajęć zapoznają się warstwową budową lasu oraz zwierzętami i roślinami występującymi w poszczególnych warstwach.

 

„Skarby rzek i jezior – królestwo ryb”

Podczas zajęć uczniowie mogą się dowiedzieć np.:

- jakie ryby żyją w naszych wodach;

- czym się odżywiają i w jakiej strefie zbiornika żyją;

- jaką rolę odgrywają w życiu ludzi.

 

„Między Welskim Parkiem a Afryką”

Uczestnicy podczas spotkania zdobywają informacje o ptasich wędrówkach, dowiadując się jak wiele przeszkód na swej długiej drodze napotykają nasi skrzydlaci przyjaciele.

 

„Ptaki wokół nas”

Zajęcia edukacyjne prezentujące gatunki ptaków zamieszkujące teren Welskiego PK. W celu utrwalenia informacji, uczniowie nanoszą kolory na styropianowe kształtki imitujące ptaki.

 

„Nie taki wilk straszny”

 Zajęcie zapoznające ze zwyczajami, trybem życia i miejscami występowania naszego największego czworonożnego drapieżnika, który zamieszkuje okoliczne lasy.

 

 „Z biegiem rzeki”

W trakcie zajęć omawiane jest jak szybkość płynącej rzeki wpływa na zróżnicowanie warunków życia w poszczególnych biegach.

 

 „Życie w jeziorze”

Podczas lekcji uczniowie zapoznają się z organizmami żyjącymi w poszczególnych strefach jeziora.

 

 „Jakie grzyby rosną w naszym lesie?”

Podczas spotkania uczestnicy uczą się o tym jak zbudowany jest grzyb oraz o tym jak rozpoznawać gatunki grzybów rosnące w naszych lasach.

 

„Historie zapisane w drzewach”

Uczestniczy zajęć dowiadują się jak określić wiek drzewa i jak odczytać warunki wzrostu na podstawie słojów przyrostu rocznego.

 

 

 

 

„Królestwo roślin”

 

 

Podczas warsztatów prezentowane są gromady roślin, ich środowisko życia, budowa, rozmnażanie i znaczenie przyrodnicze.

Klasa V

Zajęcia mogą być prowadzone w języku angielskim.

 

 

 

„Komórka jako podstawowa jednostka życia”

 

 

Warsztaty, podczas których uczeń poznaje budowę komórek zwierzęcej, roślinnej, bakteryjnej, grzybowej.

Obserwacje mikroskopowe.

Klasa V i VII

Zajęcia mogą być prowadzone w języku angielskim.

 

 

 

 

„Gatunki roślin synantropijnych

 i ich zastosowanie”

 

 

Zajęcia mające na celu zapoznać dziecko z gatunkami roślin potocznie nazywanymi „chwastami” - ich zastosowanie w ziołolecznictwie i znaczenie dla owadów zapylających.

Odlewy roślin w gipsie (tylko w sezonie: wiosna/lato/jesień)

Klasa VI-VIII

Zajęcia mogą być prowadzone w języku angielskim.

 

 

„Owady pożyteczne”

 

 

Podczas zajęć dzieci poznają pozytywną rolę w przyrodzie rożnych owadów pożytecznych.

Wykonywanie modeli 3D owadów zapylających.

Klasa I-IV

Zajęcia mogą być prowadzone w języku angielskim.

 

„Meteorologia w kropelce”

Na zajęciach omawiane zostaną podstawy meteorologii, umożliwiające rozpoznawanie podstawowych zjawisk pogodowych.

 

II. Welski Landscape Park Team -  proekologiczne zajęcia w języku angielskim:

Projekt, w którym zawarte będą treści z proekologicznego nauczania, wspomagające zrozumienie zależności między człowiekiem jego wytworami i przyrodą. Drugim istotnym aspektem planowanych spotkań jest zdobywanie wiedzy o obszarach anglojęzycznych i rozwijanie wszystkich czterech sprawności językowych, tj. słuchania, czytania, mówienia i pisania, umożliwiających swobodne komunikowanie się.

Zajęcia obejmują wyjścia w teren oraz typowe lekcje w sali edukacyjnej w siedzibie WPK.

Cotygodniowe lub codwutygodniowe zajęcia dedykowane  uczniom klas VI – VIII.

Miejsce zajęć: sala edukacyjna w siedzibie Welskiego Parku Krajobrazowego

Czas trwania: 60 minut

Ograniczona liczba miejsc: 10

 

III. Questing - "Poszukiwacze skarbów WPK"

Miejscem przeprowadzania questingu jest szlak dydaktyczny Las Nadwelski lub ścieżka wokół jeziora Kiełpińskiego. Zabawa przeznaczona jest dla dwóch grup kilkuosobowych. Celem zabawy jest miłe spędzenie czasu nad rzeką lub jeziorem, podczas poznawania ciekawostek dotyczących Welskiego PK i otaczającej nas przyrody. Questing polega na odnalezieniu skarbu za pomocą mapy i zdjęć miejsc, w których ukryto fiolki z pytaniami. Drużyna, która pierwsza dotrze do ostatniego punktu z jak największą liczbą wykonanych questów wygrywa skarb.

Przewidywany czas: około 3 - 4 h

 

IV. Gra planszowa pt. „Przygoda w Welskim Parku Krajobrazowym”

Zamiennik zajęć dydaktycznych w postaci wielko formatowej gry planszowej. Plansza gry o wymiarach 4/5m przedstawia mapę Welskiego PK. Jest to imitacja spływu kajakowego rzeką Wel, która pokazuje nam najciekawsze miejsca w WPK. W zabawie może wziąć udział grupa licząca od 4 do 40 osób. Zadaniem uczestników gry jest odpowiedzieć prawidłowo na pytania, które umożliwiają rzut kostka, otrzymanie nagrody i ruch do przodu. Tego typu zajęcia są integrujące dla dzieci i młodzież, dodatkowo uczą, jak korzystać z dostępnych materiałów w trakcie wykonywania zadań.

Przewidywany czas: około 1,5h

V. Wędrówki terenowe

Ważnym celem jest zainteresowanie i zachęcenie młodych ludzi do wyjść terenowych. Bezpośrednie obcowanie z naturą inspiruje do obserwacji i rozwija postrzeganie zmysłowe. Pielęgnowanie więzi człowieka z przyrodą jest szczególnie ważne, dlatego pracownicy Parku jako przewodnicy pokazują uczestnikom najbliższą przyrodę i tłumaczą zjawiska w niej zachodzące. Zajęcia przeprowadzane są w dowolnym miejscu na terenie Parku, po krótkim wstępie teoretycznym, zapoznaniu ze sprzętem i technikami obserwacyjnymi uczestnicy przystępują do samodzielnych obserwacji za pomocą lornetek, lunety i nasłuchu.

Poziom zajęć będzie indywidualnie dopasowywany do wieku uczestników

Preferowana liczba uczestników zajęć: 20-25 osób

 

VI. Junior Ranger Edycja VII

Podczas warsztatów poruszane są zagadnienia  związane z przyrodą regionu i jej ochroną, pojawiają się także tematy wiedzy ogólnej i specjalistycznej z dziedzin np. ichtiologia, ornitologia, entomologia. Chcąc urozmaicić nasze spotkani do prowadzenia zajęć zapraszamy również naukowców i specjalistów z wspomnianych dziedzin.

Czas trwania: 60 minut

 

Wszystkie prowadzone zajęcia są bezpłatne

W CELU USTALENIA TEMATU I TERMINU ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH PROSIMY

O WCZEŚNIEJSZY KONTAKT TELEFONICZNY

Welski Park Krajobrazowy

Jeleń 84

13-230 Lidzbark

tel.: (+48) 23 698 10 36

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz Dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę