Witamy Państwa

zapraszamy na nasze strony:

 

http://www.bpk.brodnica.net/

Położenie

   Brodnicki Park Krajobrazowy (BPK) został utworzony w 1985r. Powierzchnia BPK wynosi 16685 ha (w tym: 12349 ha w województwie kujawsko-pomorskim i 4336 ha w województwie warmińsko- mazurskim), z czego ponad 60% zajmują lasy, a 8,5% wody.
 
   Park położony jest na terenie 6 gmin: Brodnica, Brzozie, Jabłonowo Pomorskie, Zbiczno, Biskupiec i Kurzętnik (dwie ostatnie wchodzą w skład województwa warmińsko-mazurskiego).
 
   Brodnicki Park Krajobrazowy zajmuje centralną część Pojezierza Brodnickiego. W 2004r. doszło do powiększenia Parku o jezioro Bachotek i tzw. Bagienną Dolinę Drwęcy, która jest cenną ostoją ptactwa wodno-błotnego i znalazła się w Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych „Natura 2000”.
 
   Cały obszar Brodnickiego Parku Krajobrazowego znajduje się w granicach obszaru funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski”. Na terenie Parku znajduje się około 60 jezior, w większości występujących w rynnach subglacjalnych układających się w charakterystyczne ciągi. Osią hydrograficzna BPK jest rzeka Skarlanka – jeden z bardziej atrakcyjnych szlaków kajakowych w Polsce. Poznawanie uroków Brodnickiego Parku Krajobrazowego umożliwiają ścieżki dydaktyczne - piesze, rowerowe jak i kajakowe.
Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę