Latolistek cytrynek (fot. Ż. Głowacka) Latolistek cytrynek (fot. Ż. Głowacka)
Sójka (fot. M. Modrzewski) Sójka (fot. M. Modrzewski)
Czapla siwa (fot. Ż. Głowacka) Czapla siwa (fot. Ż. Głowacka)
Brzoza niska (fot. M. Modrzewski) Brzoza niska (fot. M. Modrzewski)

Witamy Państwa

Poznaj lepiej nasz region:

  

Zachęcamy do odwiedzin Parkowego 

 

 

 

 

 

  

powrót

Posiedzenie Rady Parku

6 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Welskiego Parku Krajobrazowego. Spotkanie miało charakter inauguracyjny ze względu na rozpoczęcie nowej kadencji oraz zmianę składu Rady. Na posiedzeniu stawiło się 16 z 20 członków Rady, w obradach brał również udział Dyrektor WPK wraz z pracownikami.

Zaraz po otwarciu posiedzenia uczczono chwila ciszy pamięć zmarłej w ubiegłym roku Lucyny Koprowskiej. Była osobą blisko związaną z Welskim Parkiem Krajobrazowym, udzielała się w Radzie Parku od początku jej istnienia, a od 2013 roku pełniła funkcję Przewodniczącej.

Na obradach przedstawiono sprawozdanie z działalności statutowej Welskiego Parku Krajobrazowego za rok 2017 zgodnie ze sprawozdaniem jakie jest przedkładane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz wybrane działania z Planu Pracy na rok 2018. Podczas dyskusji poruszono takie tematy jak rewizja walorów przyrodniczych projektowanych rezerwatów przyrody na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego i podjęcie działań w celu prawnego powołania rezerwatu Las Nadwelski. 

Ważnym punktem posiedzenia były wybory na nowe Prezydium Rady Parku. W nowej kadencji funkcję Przewodniczącego Rady Parku powierzono Izabeli Jabłońskiej-Barnej, na Zastępców wybrano Hannę Wiśniewską i Tomasza Załuskiego. 

Dziękujemy wszystkim członkom Rady Parku za udział w posiedzenie i za wiele cennych rad w zakresie działalności Welskiego Parku Krajobrazowego.

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz Dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę