Latolistek cytrynek (fot. Ż. Głowacka) Latolistek cytrynek (fot. Ż. Głowacka)
Sójka (fot. M. Modrzewski) Sójka (fot. M. Modrzewski)
Czapla siwa (fot. Ż. Głowacka) Czapla siwa (fot. Ż. Głowacka)
Brzoza niska (fot. M. Modrzewski) Brzoza niska (fot. M. Modrzewski)

Witamy Państwa

Poznaj lepiej nasz region:

  

Zachęcamy do odwiedzin Parkowego 

 

 

 

 

 

  

powrót

E -NERGIA, W-ODA, A-TMOSFERA

EWA plus jest programem powstałym z inicjatywy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie zajmującym się innowacyjnymi sposobami pozyskiwania energii. Dzięki nim można korzystać z odnawialnych źródeł energii, których zasoby naturalne pomimo stałego zużywania powstają na nowo, ponieważ procesy ich wytwarzania trwają krótko i nadal istnieją warunki, by zachodziły one w przyrodzie. Do zasobów odnawialnych należą wszystkie żywe składniki przyrody. Program ten dzieli się na trzy linie E – energia, W – woda, A – atmosfera.

Pierwsza linia, czyli „E” (energia) ukierunkowana jest na pozyskiwanie energii elektrycznej z systemów fotowoltaicznych oraz małych elektrowni wiatrowych, pozwalających ograniczyć emisję dwutlenku węgla.

Drugą linia jest „W” (woda), która ma ograniczać i zapobiegać zanieczyszczeniu wód i gleby za pomocą przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Oprócz tego istotnym elementem jest budowa systemów do retencji wody deszczowej na potrzeby gospodarstw domowych.

Trzecią linia „A”(atmosfera) poświęcona jest ograniczeniu emisji CO2 i innych zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery przez montaż instalacji produkujących ciepło lub chłód na potrzeby budowy domów jednorodzinnych.

Wszystkie trzy linie połączone z sobą dają ogromne korzyści zarówno dla nas jak i całego środowiska. 


Link do strony WFOSiGW:


http://wfosigw.olsztyn.pl/

 

Mazurski Park Krajobrazowy
Mazurski
Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego
Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich
Park Krajobrazowy
Wzgórz Dylewskich
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy
Puszczy Rominckiej
Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
Park Krajobrazowy
Wysoczyzny Elbląskiej
Welski Park Krajobrazowy
Welski
Park Krajobrazowy
Brodnicki Park Krajobrazowy
Brodnicki
Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski
Park Krajobrazowy
| do góry wersja dla słabowidzących wersja graficzna wydrukuj stronę