Welcome

to the official website

Welski Landscape Park

Here you will find news, announcements of our projects, as well as interesting natural and tourist information associated with the area of our Landscape Park.

Applicable law

Welski Landscape Park is an organizational unit of Marshal`s of Warmia and Musuria Office. Operates on the basis of existing legislation, in particul:

        1.        Ustawy dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.),

2.        Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.),

3.        Rozporządzenia Nr 34 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2005 r. w sprawie Welskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Nr 140, poz. 1646),

4.        Uchwała Nr XXXII/622/09 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Welskiemu Parkowi Krajobrazowemu.

5.        Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.);

6.        Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458);

 

 

| Up wersja dla słabowidzących wersja graficzna Print